Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cây giống dưa lưới (Cucumis melo L.) Taki trồng trong nhà lưới

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn các loại nguyên liệu giá thể đến sinh trưởng phát triển cây giống dưa lưới Taki trong nhà lưới vụ Hè 2019 tại trang trại Queen Farm, tỉnh Thanh Hóa; Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo hạt đến sinh trưởng phát triển cây giống dưa lưới Taki trong nhà lưới, vụ Hè 2019 tại trang trại Queen Farm, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG DƯA LƯỚI CUCUMIS MELO L. TAKI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI Vũ Văn Chiến1 Tống Văn Giang2 Lê Thị Bình3 Đỗ Thị Phương Anh3 TÓM TẮT Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cây giống dưa lưới Taki trồng trong nhà lưới gồm 3 thí nghiệm mỗi thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên RCD 3 lần nhắc lại vụ Hè 2019 tại trang trại Queen farm Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong cách mới Thí nghiệm 1 gồm 4 công thức Công thức 1 50 xơ dừa 40 phân hữu cơ vi sinh 10 trấu hun Công thức 2 60 xơ dừa 30 phân hữu cơ vi sinh 10 trấu hun Công thức 3 70 xơ dừa 20 phân hữu cơ vi sinh 10 trấu hun Công thức 4 80 xơ dừa 10 phân hữu cơ vi sinh 10 trấu hun. Thí nghiệm 2 gồm 3 công thức Công thức 1 Mật độ 350 cây m2 Công thức 2 Mật độ 530 cây m2 Công thức 3 Mật độ 700 cây m2. Thí nghiệm 3 gồm 4 công thức Công thức 1 Tưới super lân nồng độ 5 Công thức 2 Tưới đạm lân super tỷ lệ 1 1 Công thức 3 Tưới phân N P K 13 13 13-TE nồng độ 5 Công thức 4 Không bổ sung dinh dưỡng. Kết quả thí nghiệm đã lựa chọn được tỷ lệ phối trộn giá thể 70 đất bột phù sa 20 hữu cơ vi sinh 10 trấu hun Mật độ gieo là 350 cây m2 khay 50 cây khay Bổ sung dinh dưỡng bằng phân bón N P K 13 13 13 TE nồng độ 5 cho cây con giống dưa Taki trong nhà lưới sinh trưởng phát triển tốt và tỷ lệ xuất vườn cao nhất. Từ khóa Dưa lưới mật độ giá thể phân bón sinh trưởng phát triển. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao việc đầu tư công nghệ sản xuất cây con giống chất lượng đang là vấn đề cấp thiết của các trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Do vậy việc nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất cây con giống chất lượng cao trong nhà lưới phục vụ cho sản xuất rau quả công nghệ cao là khâu quan trọng quyết định đến năng suất chất lượng và hiệu quả của sản xuất. Trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nói riêng việc lựa chọn cây giống tốt có vai trò quyết định năng suất chất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
264    40    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.