Mô phỏng lan truyền chất rắn lơ lửng khi nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Để nhận diện, đánh giá được các tác động không mong muốn khi tiến hành nhận chìm, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình tích hợp MIKE21/3 COUPLED MODEL FM để mô phỏng, tính toán sự phán tán chất rắn lơ lửng trong quá trình nhận chìm chất nạo vét. | ABSTRACT Keywords 59 t biển Mekong 0 0 0 b. 3 60 2. ng g 12052 biển 61 1 R2 td tt td tt 2 lt lt lt gt 2 62 63 H 64 TT mặt 1 2 27 5 3 50 41 3 4 11 5 65 66 h TT 1 2 3 4 67 - - - 2 68 R2 69 . hô. . 10-MT 2015 BTNMT ư đ 0 0 0 . . Nam. . 1 . . . 70

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.