Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống dưa chuột trồng trong nhà có mái che tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống dưa chuột trồng trong nhà có mái che nhằm xác định được giống dưa chuột triển vọng cho năng suất, chất lượng và hiệu quả trồng trọt cao trong điều kiện nhà có mái che tại Thanh Hóa. Nghiên cứu đánh giá 6 giống dưa chuột Fadia, TN 368, Baby 116, Picolino, Kichi, Melen vụ Xuân Hè năm 2020 tại xã Đông Tiến, hyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DƯA CHUỘT TRỒNG TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI HUYỆN ĐÔNG SƠN TỈNH THANH HÓA Tống Văn Giang1 Trần Thị Huyền1 Nguyễn Thị Chính1 TÓM TẮT Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất một số giống dưa chuột trồng trong nhà có mái che nhằm xác định được giống dưa chuột triển vọng cho năng suất chất lượng và hiệu quả trồng trọt cao trong điều kiện nhà có mái che tại Thanh Hóa. Nghiên cứu đánh giá 6 giống dưa chuột Fadia TN 368 Baby 116 Picolino Kichi Melen vụ Xuân Hè năm 2020 tại xã Đông Tiến hyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các giống dưa có thời gian sinh trưởng là 75 - 90 ngày năng suất đạt từ 29 64 tấn ha đến 54 72 tấn ha cao hơn giống đối chứng và các giống khác với tổng thời gian sinh trưởng ở mức 90 ngày trọng lượng trung bình quả đạt 6 67g năng suất lý thuyết đạt 65 66 tấn ha năng suất thực thu đạt 54 72 tấn ha. Các giống Kichi Picolino là các giống triển vọng và tiềm năng về năng suất thời gian sinh trưởng của hai giống từ 80 - 85 ngày năng suất lý thuyết 54 72 tấn ha vụ - 57 46 tấn ha vụ năng suất thực thu 45 6 tấn ha vụ đến 47 88 tấn ha vụ. Từ khóa Dưa chuột nhà có mái che năng suất. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Dưa chuột Cucumis sativus L. là một loại rau quan trọng và được xem là một trong các loại rau lâu đời nhất. Ở Việt Nam dưa chuột được trồng khắp cả nước xu hướng được trồng ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất trong nhà kính nhà lưới tạo ra sản phẩm sạch có chứng nhận Vietgap Globalgap. Trong sản xuất nông nghiệp giống đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Giống tốt góp phần nâng cao sản lượng và chất lượng cây trồng giảm chi phí sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều giống dưa chuột. Tuy nhiên người sản xuất chưa nắm rõ đặc điểm sinh trưởng cũng như khả năng thích nghi của một số giống. Nhằm có khuyến cáo mang tính khoa học và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất về bộ giống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.