Đổi mới chính sách đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai - thực trạng và giải pháp

Bài viết dưới đây đánh giá tổng quan thực trạng công tác đào tạo nghề tại tỉnh Lào Cai giai đoạn vừa qua, trong đó có phân tích, đánh giá về việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề của tỉnh Lào Cai nói chung và công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số nói riêng. | ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA TỈNH LÀO CAI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Hoàng Quang Đạt TÓM TẮT Trong những năm qua công tác đào tạo nghề luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm phát triển nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Bài viết dưới đây đánh giá tổng quan thực trạng công tác đào tạo nghề tại tỉnh Lào Cai giai đoạn vừa qua trong đó có phân tích đánh giá về việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số. Từ đó bài viết đưa ra một số khuyến nghị đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề của tỉnh Lào Cai nói chung và công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số nói riêng. Từ khóa đào tạo nghề giáo dục nghề nghiệp dân tộc thiểu số Lào Cai I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI LÀO CAI 1. Tình hình đặc điểm dân số Lào Cai Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới thuộc khu vực Tây Bắc của Việt Nam cách thủ đô Hà Nội khoảng 265 km theo đường bộ. Với 88 km2 diện tích tự nhiên Lào Cai là tỉnh rộng thứ 19 của cả nước có 203 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc có 03 cửa khẩu quốc tế 04 cửa khẩu phụ và 02 lối mở để giao thương với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Theo số liệu thống kê dân số của Lào Cai đến hết năm 2018 là người tăng người so năm 2015 trong đó nữ chiếm 49 45 . Dân số khu vực nông thôn là người 76 79 thành thị là người 23 2 . Nguồn lao động có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên là người trong đó lao động nông thôn người thành thị người. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh có trên 6 nghìn người bước vào độ tuổi lao động. Trong tổng số 25 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh dân tộc thiểu số DTTS chiếm trên 64 1 . Các dân tộc thiểu số có tỷ lệ lớn gồm dân tộc Mông Tày Dao Giáy Nùng ngoài ra còn có các dân tộc đặc biệt ít người Phù Lá Sán Chay Hà Nhì La Chí Các dân tộc thiểu số phân bố cư trú trên địa bàn 9 9 huyện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    736    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.