Hợp tác doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp trong quản lý phát triển chương trình đào tạo

Bài viết nêu lên những điểm mạnh, điểm yếu trong mối quan hệ giữa trường với doanh nghiệp tại Đồng Nai, từ đó xác định các nguyên tắc, lợi ích của trường, học sinh - sinh viên và doanh nghiệp đạt được khi cùng thực hiện các nội dung được đề cập trong bài viết. | HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Lê Anh Đức TÓM TẮT Chương trình đào tạo theo nghĩa rộng là khoá đào tạo programme hoặc theo nghĩa hẹp là nội dung đào tạo curriculum đều phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp. Khó khăn lớn nhất là làm sao huy động được nhiều doanh nghiệp tham gia cùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gọi tắt là trường quản lý phát triển chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học - công nghệ. Bài viết nêu lên những điểm mạnh điểm yếu trong mối quan hệ giữa trường với doanh nghiệp tại Đồng Nai từ đó xác định các nguyên tắc lợi ích của trường học sinh - sinh viên và doanh nghiệp đạt được khi cùng thực hiện các nội dung được đề cập trong bài viết. Từ khóa Hợp tác doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp mối quan hệ giữa trường và doanh nghiệp quản lý phát triển chương trình đào tạo. Nguyên lý Học đi đôi với hành giáo dục kết hợp với lao động sản xuất là nguyên lý cơ bản nhất để phát triển giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp GDNN nói riêng. Đào tạo gắn với sử dụng nhà trường gắn với doanh nghiệp DN là xu thế tất yếu của thời đại nhất là trong giai đoạn khoa học - kỹ thuật và công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay. Mối quan hệ giữa trường và DN đã được đề cập tại Việt Nam từ rất sớm. Chủ tịch Hồ Chí Minh 1949 đã chỉ rõ Giáo dục phải cung cấp cán bộ cho kinh tế. Kinh tế tiến bộ thì giáo dục mới tiến bộ được. Nếu kinh tế không phát triển thì giáo dục cũng không phát triển được. Giáo dục không phát triển thì không đủ cán bộ giúp cho kinh tế phát triển. Hai việc đó liên quan mật thiết đến nhau . Mặc dù xác định được nguyên lý và phương châm để gắn kết giữa DN và nhà trường nhưng chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật NLKT nói chung và GDNN nói riêng còn rất thấp so với các nước trong khu vực ASEAN. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới WB và Viện Năng suất quốc gia Việt Nam thì năm 2013 năng suất lao động của người Việt Nam bằng 1 15 lần so với Singapore bằng 1 5 so với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    86    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.