Xây dựng bài toán cơ bản về yếu tố hình học ở lớp 4 bằng các kĩ thuật biến đổi hình

Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về một số kĩ thuật biến đổi hình; Bài toán cơ bản ở tiểu học, từ đó xác định quy trình xây dựng hệ thống bài toán cơ bản có yếu tố hình học ở lớp 4 dựa trên các kĩ thuật biến đổi hình. | XÂY DỰNG BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở LỚP 4 BẰNG CÁC KĨ THUẬT BIẾN ĐỔI HÌNH HÀ NGỌC HÂN - TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN Khoa Giáo dục Tiểu học Tóm tắt Bài báo trình bày một số nội dung cơ bản về một số kĩ thuật biến đổi hình bài toán cơ bản ở tiểu học từ đó xác định quy trình xây dựng hệ thống bài toán cơ bản có yếu tố hình học ở lớp 4 dựa trên các kĩ thuật biến đổi hình. Từ khóa Kĩ thuật biến đổi hình bài toán cơ bản lớp 4 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Học sinh HS lớp 4 được tiếp cận với nhiều dạng bài toán cơ bản như Tìm số trung bình cộng tìm hai số khi biết tổng và hiệu tìm hai số khi biết tổng hiệu và tỉ Hiện nay lượng bài tập cơ bản này trong sách giáo khoa còn ít thiếu phong phú về chủ đề. Nhiều giáo viên GV gặp khó khăn khi xây dựng bài toán bổ sung hoàn thiện thêm kiến thức về phương pháp giải cũng như kĩ năng giải toán cho HS đặc biệt là những tiết học tăng cường về môn Toán buổi thứ hai trong ngày . Trong bào báo này chúng tôi đề cập đến một hướng xây dựng bài toán cơ bản liên quan đến yếu tố hình học dựa trên một số kĩ thuật biến đổi hình nhằm hỗ trợ cho GV có những hướng phát triển bài toán cơ bản tạo một nguồn dữ liệu phong phú về hệ thống bài tập để bồi dưỡng cho HS kĩ năng và phương pháp giải toán góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán. 2. MỘT SỐ KĨ THUẬT BIẾN ĐỔI HÌNH THƯỜNG GẶP Ở TIỂU HỌC Những kĩ thuật biến đổi hình chúng tôi đề cập ở đây được hiểu là những tác động nhằm làm thay đổi các kích thước hình dạng của hình chẳng hạn như cắt ghép gấp xếp hình xoay hình - Cắt hình Ví dụ 1 Làm thế nào để có các hình vuông Toán 1 - Ghép hình Ví dụ 2 Xếp 4 hình tam giác thành hình bên xem hình vẽ Toán 3 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên năm học 2016-2017 Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tháng 12 2016 tr. 282-291 XÂY DỰNG BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ YẾU TỐ HÌNH HỌC 283 - Cắt và ghép hình Ví dụ 3 Cho một mảnh bìa hình chữ nhật. Hãy cắt mảnh bìa đó thành 2 mảnh nhỏ để ghép lại ta được 1 hình tam giác. 3 Giải Ta có các cách chia sau 3. XÂY DỰNG BÀI TOÁN CƠ BẢN CÓ YẾU

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    57    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.