Luận văn Thạc sĩ Toán học: Không điểm của đạo hàm và đa thức vi phân của hàm phân hình P-Adic

Mục tiêu của đề tài là trình bày lại các kết quả nghiên cứu đã được công bố gần đây của các tác giả K. Boussaf, A. Escassut, J. Ojeda, J-P Bézivin, W. Lu, and C. C. Yang trong các bài báo. Luận văn gồm phần mở đầu, hai chương nội dung chính, phần kết luận và tài liệu tham khảo. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG KHÔNG ĐIỂM CỦA ĐẠO HÀM VÀ ĐA THỨC VI PHÂN CỦA HÀM PHÂN HÌNH p-ADIC LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG KHÔNG ĐIỂM CỦA ĐẠO HÀM VÀ ĐA THỨC VI PHÂN CỦA HÀM PHÂN HÌNH p-ADIC Ngành Toán giải tích Mã số 8460102 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học Hà Trần Phương Thái Nguyên năm 2019 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đề tài luận văn quot Không điểm của đạo hàm và đa thức vi phân của hàm phân hình p-adic quot không có sự sao chép của người khác. Khi viết luận văn tôi có tham khảo một số tài liệu tất cả đều có nguồn gốc rõ ràng và được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Hà Trần Phương. Nếu có vấn đề gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thái Nguyên tháng 4 năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Thị Hương Giang Xác nhận Xác nhận của chủ nhiệm khoa Toán của người hướng dẫn PGS. TS Hà Trần Phương i Lời cảm ơn Trước khi trình bày nội dung chính của luận văn tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới PGS. TS. Hà Trần Phương. Thầy đã dành nhiều thời gian công sức để hướng dẫn trả lời những thắc mắc kiểm tra bài và giúp đỡ tôi hoàn thành bài luận văn này. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ và các thành viên trong gia đình đã luôn động viên ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên đã luôn nhiệt tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học và bảo vệ luận văn. Bản thân tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đã có nhiều cố gắng tuy nhiên những thiếu sót chắc chắn khó tránh được. Tôi rất mong được thầy cô và các bạn đọc chỉ cho những thiếu sót đó. Thái Nguyên tháng 4 năm 2019 Học viên Hoàng Thị Hương Giang ii Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 3 Các hàm Nevanlinna .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    99    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.