Đặc điểm lâm sàng, xquang bệnh nhân hẹp hàm trên điều trị bằng ốc nong nhanh

Mục tiêu nghiên cứu: xác định đặc điểm đặc trưng trên lâm sàng và phim CBCT của các bệnh nhân hẹp hàm trên điều trị bằng khí cụ ốc nong nhanh. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Ghi nhận các đặc điểm lâm sàng và đo một số kích thước sọ mặt trên phim CBCT trước điều trị của 30 bệnh nhân. Kết quả: tuổi trung bình của các bệnh nhân là 11,55 ± 2,18. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa độ rộng cung răng trên và dưới đo trên mẫu thạch cao và đo trên phim CBCT. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG XQUANG BỆNH NHÂN HẸP HÀM TRÊN ĐIỀU TRỊ BẰNG ỐC NONG NHANH Võ Thị Thuý Hồng1 Nguyễn Thị Hồng2 TÓM TẮT stage the maxillary is narrower than mandible when measure on plaster model and CBCT film. 13 Mục tiêu nghiên cứu xác định đặc điểm đặc trưng Keywords maxillary constriction Yonsei index trên lâm sàng và phim CBCT của các bệnh nhân hẹp CBCT rapid maxillary expansion. hàm trên điều trị bằng khí cụ ốc nong nhanh. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Ghi nhận các đặc I. ĐẶT VẤN ĐỀ điểm lâm sàng và đo một số kích thước sọ mặt trên phim CBCT trước điều trị của 30 bệnh nhân. Kết quả Tỉ lệ lệch lạc răng ở trẻ em Việt Nam tương tuổi trung bình của các bệnh nhân là 11 55 2 18. đối cao. 1 2 Nguyên nhân có thể do hẹp Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa độ xương hàm trên với biểu hiện trên lâm sàng hay rộng cung răng trên và dưới đo trên mẫu thạch cao và gặp nhất là tình trạng cắn chéo răng sau 1 hoặc đo trên phim CBCT. Mức độ cốt hoá đường khớp giữa 2 bên. Bệnh cần được chẩn đoán và điều trị kịp xương hàm trên ở giai đoạn A B C. Độ rộng cung răng hàm trên hẹp hơn so với hàm dưới - 3 51 mm thời vì sự phát triển theo chiều ngang của xương R6 và - 2 21 mm R4 sự chênh lệch giữa độ rộng hàm trên sẽ kết thúc sớm hơn các hướng xương hàm trên và xương hàm dưới tại vị trí răng 6 là khác. 4 Ngày nay với sự tiến bộ của các -2 68 1 81mm theo chỉ số Yonsei. Kết luận tuổi của phương tiện chẩn đoán phim Conbeam CT các bệnh nhân hẹp hàm trên có chỉ định nong hàm CBCT cho phép các Bác sỹ đo đạc kích thước bằng ốc nong nhanh ở giai đoạn đang tăng trưởng sọ mặt theo không gian ba chiều và vì vậy việc trên phim CBCT mức độ cốt hoá của đường khớp giữa xương hàm trên ở giai đoạn chưa hoàn toàn đóng chẩn đoán và điều trị những trường hợp hẹp khớp hàm trên hẹp so với hàm dưới khi đo trên mẫu hàm trên trở nên chính xác và dễ dàng hơn. 8 thạch cao và trên phim CBCT. Khí cụ ốc nong nhanh hàm trên thường được chỉ Từ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    93    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.