Effect of antiplatelet persistence on longterm mortality and predictors of nonpersistence in ischemic stroke patients 75 years and older: A nationwide cohort study

We aimed to provide real-world evidence on the benefit of persistence with antiplatelet therapy (APT) on long-term all-cause mortality (ACM) in ischemic stroke patients aged 75 years and older. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.