Kyyeuhoinghi REV-ECIT 2015 - 14

xây dựng giải pháp điều khiển thích nghi hội tụ nhanh để thiết kế bộ lọc tích cực 3 pha | Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin ECIT 2015 Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin ECIT 2015 Xây Dựng Giải Pháp Điều Khiển Thích Nghi Hội Tụ Nhanh Để Thiết Kế Bộ Lọc Tích Cực 3 Pha Huỳnh Lê Minh Thiện Hồ Văn Cừu Trần Thanh Vũ Đỗ Đăng Trình Tóm tắt - Điều khiển bộ lọc tích cực nhằm đảm bảo ổn định nguồn năng lượng điện được sử dụng trong công nghiệp trong các khu dân cư và đặc biệt là trong hàng không và quân sự là một trong những vấn đề cấp thiết của ngành công nghiệp sản xuất năng lượng điện. Mục đích chính của việc điều khiển bộ lọc là tạo ra sự ổn định nhanh cho hệ thống năng lượng điện trong trường hợp tải đột ngột tăng hoặc giảm cần phải có sự hộ trợ của bộ nguồn dự phòng bài viết chủ yếu phân tích các giải pháp điều khiển bộ lọc để đáp ứng nhanh nhất sự ổn định nguồn điện nhằm tránh các sự cố gây ra do tác động của hệ thống điện năng. Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của bô ̣ điề u khiể n ma ̣ch lo ̣c tích cực mắ c shunt Từ khóa - FFT RDFT APF bộ lọc nguồn tích cực ANN nghịch lưu đa bậc sóng hài PWM hội tụ nhanh chất Các kỹ thuâ ̣t ta ̣o tham chiế u truyề n thố ng có thể lượng nguồn điện dự phòng. đươ ̣c phân loa ̣i gồm phương pháp tiế p câ ̣n trong miề n I. GIỚI THIỆU thời gian phương pháp miề n tầ n số và gầ n đây là phương pháp dùng bô ̣ lo ̣c thích nghi và tính toán Năm 1984 Akagi phát triển lý thuyế t toán về công mề m. Hình 2 1 mô tả phân loại chung của những kỹ suấ t tức thời đã mở ra cuộc cách mạng trong nghiên thuật quan trọng có trong hệ tham chiế u. cứu và phát triển liñ h vực điề u khiể n nguồ n điện trên toàn thế giới trong đó việc điề u khiể n ma ̣ch lo ̣c tích cực để tố i ưu hê ̣ thố ng nguồ n điện là mô ̣t trong những hướng nghiên cứu mới nhằ m tố i ưu viê ̣c sử du ̣ng năng lươ ̣ng điê ̣n tuy nhiên trong thực tế nguồn năng lượng điện cung cấp từ mạng lưới điện luôn bị mất ổn định mấ t cân bằ ng pha méo hài để thiế t kế tối

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    48    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.