Thiết kế anten mảng tái cấu hình tần số sử dụng cấu trúc DGS

Bài báo này đề xuất thiết kế anten mảng tái cấu hình tần số với kích thước tại những tần số trung tâm Ghz và 9 GHz sử dụng cấu trúc Defected Ground Structure (DGS) và chuyển mạch bằng cách sử dụng pin diode. Anten mảng gồm 4 phần tử (2x2) được chế tạo sử dụng lớp điện môi FR4 với các tham số: hằng số điện môi εr = , chiều dày lớp điện môi hsub = mm, suy hao tanδ = . Mời các bạn cùng tham khảo! | HộiHội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin ECIT 2015 Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin ECIT 2015 Thiết kế anten mảng tái cấu hình tần số sử dụng cấu trúc DGS Nguyễn Ngọc Lan1 Vũ Văn Yêm1 Bernard Journeet2 Lâm Hồng Thạch1 và Trịnh Thị Hương3 1 Viện Điện tử Viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Việt Nam 2 Đại học Sư phạm Cachan Cộng hòa Pháp 3 Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội Việt Nam Email dtvt2006@ Tóm tắt - Trong những năm gần đây các thiết bị vô tuyến Bài báo này đề xuất việc thiết kế anten mảng tái cấu hình hoạt ngày càng được thu nhỏ về kích thước nhưng đồng thời cũng động tại băng X ở tần số trung tâm GHz và 9 GHz sử dụng được tích hợp ngày càng nhiều chức năng phục vụ cho nhiều mục PIN diode. Anten gồm 4 phần tử tuyến tính 2x2 được thiết kế đích. Do đó việc thiết kế anten cũng phải đáp được các nhu cầu trên tấm FR4 có độ dày hsub mm hằng số điện môi εr trên. Với việc có tính định hướng cao cũng như có thể thay đổi pha và biên độ anten mảng tái cấu hình cho phép chúng ta có thể và suy hao tanδ . thay đổi đồ thị của anten mà không cần phải thay đổi cả hệ thống anten. Bên cạnh đó việc có thể tái cấu hình theo cả tần số và đồ II. THIẾT KẾ ANTEN thị bức xạ anten mảng đã trở nên thông minh và có thể đáp ứng được hầu hết các yêu cầu hiện nay. Bài báo này đề xuất thiết kế anten mảng tái cấu hình tần số với kích thước tại những tần số 1. Mô hình anten trung tâm Ghz và 9 GHz sử dụng cấu trúc Defected Ground Mô hình của anten được hiển thị trong hình 1. Cấu trúc của Structure DGS và chuyển mạch bằng cách sử dụng pin diode. anten bao gồm lớp đất sử dụng cấu trúc Defected Ground Anten mảng gồm 4 phần tử 2x2 được chế tạo sử dụng lớp điện môi FR4 với các tham số hằng số điện môi εr chiều dày lớp Structure DGS với chiều dày t mm. Phía trên của lớp điện môi hsub mm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1449    2    25-07-2024
26    78    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.