Khảo sát thuật toán OSD sử dụng bộ mã RS và kỹ thuật điều chế QAM

Bài viết tiến hành khảo sát việc ứng dụng thuật toán giải mã theo bậc thống kê (OSD) cho bộ mã Reed-Solomon (RS) kết hợp kỹ thuật điều chế biên độ vuông góc (QAM). Việc nghiên cứu trước hết sẽ được tiến hành bằng sự triển khai về mặt lý thuyết cho thuật toán thông qua các công thức toán học và sau đó là lập trình mô phỏng sử dụng công cụ Matlab cho bộ mã RS(15,9,7) cùng điều chế 16-QAM. Mời các bạn cùng tham khảo! | Khảo Sát Thuật Toán OSD Sử Dụng Bộ Mã RS và Kỹ Thuật Điều Chế QAM Lê Hoàng Hiệp Hồ Văn Cừu và Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Điện tử Viễn Thông Đại học Sài Gòn Email lehoanghiep@ cuu_ho_van@ Abstract Trong bài báo này các tác giả sẽ tiến hành khảo sát việc trọng khác cũng được trình bày trong nhiều tài liệu tham khảo ứng dụng thuật toán giải mã theo bậc thống kê OSD cho bộ mã khác 5-8 . Theo đề xuất của nhóm tác giả trong hệ thống Reed-Solomon RS kết hợp kỹ thuật điều chế biên độ vuông góc truyền dẫn đã được đề cập trong các nghiên cứu vừa liệt kê ở QAM . Việc nghiên cứu trước hết sẽ được tiến hành bằng sự triển trên chúng ta có thể gia tăng tốc độ truyền tin bằng kỹ thuật khai về mặt lý thuyết cho thuật toán thông qua các công thức toán điều chế QAM và nâng cao độ tin cậy thông tin thông qua việc học và sau đó là lập trình mô phỏng sử dụng công cụ Matlab cho bộ mã RS 15 9 7 cùng điều chế 16-QAM. Để đảm bảo thời gian sử dụng bộ mã RS. Từ đó đặt ra bài toán cần được giải quyết đó thực hiện thuật toán giải mã các thông số được sử dụng trong khảo là việc áp dụng thuật OSD nên như thế nào trong khi một thách sát này đều ở mức gần tối thiểu như là bậc thống kê thấp bộ mã thức rất lớn hiển hiện thực tế rằng thời gian giải mã sẽ kéo dài. có khoảng cách Hamming lớn. Các kết quả thu được cho thấy chỉ Bài báo này của nhóm tác giả cũng chính là sự đề xuất cho một với một hệ thống như vậy nhưng chất lượng cũng đã có thể đạt tới hướng giải quyết khả quan. Tuy nhiên kết quả thu được vẫn mức tiệm cận với kết quả khi dùng phương pháp giải mã đại số còn ở mức hạn chế và chắc chắn sẽ còn và cần rất nhiều các giải truyền thống sử dụng thuật toán Berlekamp. Điều này cho thấy pháp nâng cao hiệu suất khác. Trong khuôn khổ điều kiện thuật toán OSD có tiềm năng sử dụng trong hệ thống thông tin tốc nghiên cứu cho phép chúng tôi chỉ mới thực hiện được việc mô độ cao và mang lại độ tin cậy mã hóa tốt. Tuy nhiên vấn đề được phỏng trong kênh truyền nhiễu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    86    2    20-07-2024
18    106    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.