Tối ưu và thực thi khối giải mã cầu trong hệ thống MIMO

Bài viết đề xuất cấu trúc mới của bộ giải mã cầu K-best và tổng hợp thiết kế trên phần cứng có thể cấu hình lại FPGA đối với các hệ thống đa đầu vào đa đầu ra MIMO được ghép kênh không gian. Mục tiêu là đề xuất một kiến trúc đơn giản hóa dựa trên thuật toán giải mã cầu K-best và cải thiện đáng kể tính phù hợp cho việc triển khai phần cứng. | Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT2021 Tối Ưu Và Thực Thi Khối Giải mã Cầu trong hệ thống MIMO Nguyễn Đức Thắng1 Vũ Tiến Anh1 Nguyễn Minh Thường2 Trần Xuân Nam1 Trịnh Quang Kiên1 1 Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn 2 Viện Khoa học và Công nghệ quân sự Email ducthang98mta@ vtienanhmta@ Abstract Trong bài báo này chúng tôi đề xuất cấu trúc mới tìm kiếm kết hợp giữa cây tìm kiếm theo chiều sâu kết hợp với của bộ giải mã cầu K-best và tổng hợp thiết kế trên phần cứng cây tìm kiếm theo chiều rộng 12 . có thể cấu hình lại FPGA đối với các hệ thống đa đầu vào đa đầu ra MIMO được ghép kênh không gian. Mục tiêu là đề xuất một Với chiến lược duyệt cây theo chiều sâu được sử dụng bán kiến trúc đơn giản hóa dựa trên thuật toán giải mã cầu K-best kính cầu khởi tạo được thiết lập bởi nhánh đầu tiên. Khi đó ta và cải thiện đáng kể tính phù hợp cho việc triển khai phần cứng. sẽ thiết lập được một hình cầu với tâm là điểm tạo bởi véc-tơ Thiết kế được đánh giá là mang lại giá trị gần đúng về chất tín hiệu nhận được và bán kính là khoảng cách giữa tâm và lượng của phương pháp ước lượng hợp lý cực đại ML nhưng điểm tương ứng nhánh khởi tạo. Thực hiện duyệt lần lượt các với độ phức tạp tính toán giảm đáng kể. Phân tích tổng hợp cho nhánh tiếp theo nếu điểm tương ứng của nhánh được duyệt thấy rằng kiến trúc được đề xuất đạt được thông lượng nằm trong cầu thì ta khởi tạo một hình cầu mới với tâm vẫn là Gbps tại tần số clock 440 MHz. điểm tạo bởi véc-tơ tín hiệu nhận được và bán kính mới bằng khoảng cách giữa tâm và điểm nhánh vừa được duyệt. Còn với Keywords MIMO FPGA Bộ giải mã cầu SD Hợp lệ cực các điểm nằm ngoài cầu sẽ bị loại bỏ. Như vậy hình cầu sẽ đại ML . được cập nhật nếu thỏa mãn tìm được một điểm mới nằm trong hình cầu thiết lập. Do vậy nếu theo quan điểm thực thi phần I. GIỚI THIỆU cứng các bộ giải mã cầu theo sử dụng chiến lược tìm kiếm Sự phát triển nhanh chóng của điện toán di động các dịch theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    81    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.