Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dụ: Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ trường Cao đẳng An ninh nhân dân I theo vị trí việc làm

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quản lý bồi dưỡng cán bộ ở trường Cao đẳng ANNDI theo vị trí việc làm, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm góp phần nâng cao chất lượng cán bộ của trường Cao đẳng ANNDI nhằm đáo ứng tốt ngiệm vụ của vị trí việc làm theo quy định. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    103    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.