quản lý hoạt động giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố yên bái tỉnh yên bái

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý giáo dục phòng chống bạo lực học đường ở các trường THPT thành phố Yên Bái, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục phòng chống bạo lực học đường trong các trường THPT ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường, đồng thời giáo dục học sinh có những hành vi phù hợp với yêu cầu xã hội. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học TS. PHÍ THỊ HIẾU THÁI NGUYÊN - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi các số liệu kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực theo thực tế nghiên cứu chưa từng được bất cứ tác giả nào khác nghiên cứu và công bố. Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Phương Linh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân tro ̣ng cảm ơn sự hướng dẫn chu đáo của cô giáo TS. Phí Thị Hiếu - người đã trực tiế p hướng dẫn tôi trong suố t quá trình thực hiện luận văn. Cô đã theo sát và chỉ bảo chi tiết bổ sung cho tôi rất nhiều kiến thức về chuyên ngành quản lý giáo dục. Tôi xin trân tro ̣ng cảm ơn các thầ y cô giáo và các em ho ̣c sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái đã phối hợp cộng tác trong các cuộc khảo sát cho ý kiế n quan tâm ta ̣o điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Tuy đã cố gắ ng rất nhiề u để có thể hoàn thành được đề tài song không thể tránh khỏi những thiế u sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để luận văn của tôi được hoàn thiện hơn. Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Phương Linh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT . iv DANH MỤC CÁC BẢNG . v MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Khách thể đối tượng nghiên cứu . 2 4. Phạm vi nghiên cứu . 2 5. Giả thuyết khoa học . 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    368    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.