Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân động kinh bằng Levetiracetam tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân động kinh được điều trị bằng Levetiracetam tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2021-2022. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân động kinh bằng Levetiracetam. | vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng Trung ương quân đội 108 năm 2017 và một số yếu chung về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tố liên quan Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng Đại học Thăng Long. tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Bưu điện cơ sở 1 5. Nguyễn Văn Đông 2012 Đánh giá thực trạng là tuổi OR 20 625 p lt 0 05 và số lần đến cung cấp sử dụng và sự hài lòng của người bệnh khám OR 3 450 p lt 0 05 . Trong đó tuổi là đối với các dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến sự hài truyền tại Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa năm 2012 Luận văn lòng chung của người bệnh về chất lượng dịch vụ Thạc sỹ Quản lý bệnh viện Đại học y tế công cộng. tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Bưu điện cơ sở 1. 6. Nigist A Begashaw Rediet et al 2019 Patient Satisfaction with Psychiatric TÀI LIỆU THAM KHẢO Outpatient Care at University of Gondar Specialized 1. Bệnh viện Bưu Điện 2019 Báo cáo đánh giá Hospital A Cross-Sectional Survey Psychiatry chất lượng bệnh viện Bưu Điện cuối năm 2019 Hà Journal Vol. 2019 1-7. Nội năm 2019. 7. Phạm Minh Khuê Nguyễn Thị Thắm Phạm 2. Bộ Y tế 2019 Quyết định 3869 QĐ-BYT Ban Thanh Hải và cộng sự 2019 Một số yếu tố hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài liên quan đến sự hài lòng của người bệnh điều trị lòng Người bệnh và Nhân viên y tế. nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên Hải 3. Laith A Feras A 2011 The mediating effect of Phòng năm 2018 Tạp chí Y học dự phòng 29 9 151. patient satisfaction in the patients perceptions of 8. Trần Văn Thế 2017 Đánh giá sự hài lòng của healthcare quality - patient trust relationship bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa bệnh International Journal of Marketing Studies 3 1 75-78. tại Khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa huyện Trà 4. Lê Hữu Lự 2017 Nghiên cứu sự hài lòng của Cú tỉnh Trà Vinh năm 2017 Luận văn chuyên khoa người bệnh nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện II Tổ chức quản lý y tế Đại học Y tế công cộng. ĐẶC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.