Dự thảo thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN - Những tác động đến nguồn vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh bất động sản tại Hải Phòng

Bài viết tập trung nghiên cứu những tác động của Dự thảo đến nguồn vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, kinh doanh bất động sản theo hướng xây dựng và chuyển nhượng nhà ở thương mại, nhằm đề xuất một số biện pháp liên quan đến hoạt động huy động vốn tại các doanh nghiệp này. Mời các bạn cùng tham khảo! | PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 423 DỰ THÂO THAY THẾ THÔNG TƯ 36 2014 TT-NHNN - NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NGUỒN VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHÔ KINH DOANH BÇT ĐỘNG SÂN TÄI HÂI PHÒNG ThS. Nguyễn Thị Hằng Khoa Kế toán Tài chính Trường Đại học Hải Phòng Tóm tắt Trong những năm gần đây lĩnh vực bất động sản luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và người tiêu dùng. Với đặc tính là giá trị cao nguồn cung và cầu có khá nhiều chênh lệch nguồn vốn cung ứng cho thị trường bất động sản chủ yếu phụ thuộc vào nguồn tín dụng ngân hàng. Thị trường luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nền kinh tế. Vì vậy Ngân hàng nhà nước đã ban hành Dự thảo thông tư mới thay thế Thông tư 36 2014 TT-NHNN quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng ngân hàng đối với lĩnh vực bất động sản nhằm tạo dựng một thị trường bất động sản nói riêng nền kinh tế nói chung hoạt động hiệu quả và lành mạnh hơn. DRAFT REPLACEMENT OF CIRCULAR 36 2014 TT-NHNN - IMPACTS ON CAPITAL SOURCES OF MEDIUM AND SMALL-BUSINESS ENTERPRISES IN HAI PHONG Abtract In recent years the real estate sector has always been the subject of interest from investors and consumers. Due to the high value the supply and demand are quite different the capital source for the real estate market mainly depends on bank credit. It always has certain ricks greatly affecting the operation of the economy. Therefore the State Bank issued a new draft circular to replace Circular 36 2014 TT-NHNN strictly managing bank credit capital in the field of real estate in order to create a real estate market in particular the economy in general and more effective and healthy operations. Keywords Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36 2014 TT-NHNN tác động thị trường bất động sản vốn The draft circular to replace Circular 36 2014 TT-NHNN the impact the real estate market capital. 1. ĐẶT VÇN ĐỀ Đầu năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN đã đưa ra Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36 2014 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.