Những kỹ năng quan trọng cần trang bị cho người học trong thời kỳ chuyển đổi số

Bài viết "Những kỹ năng quan trọng cần trang bị cho người học trong thời kỳ chuyển đổi số" thảo luận về những thay đổi, cơ hội và thách thức của thị trường việc làm trong thời kỳ chuyển đổi số tương lai. Đặc biệt, bài báo sẽ liệt kê những loại công việc của loài người có thể sẽ được thay thế bởi robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo! | Phan Ngọc Hoàng Nguyễn Lộc Bùi Thi Thu Trang Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu Tóm tắt trong thời đại chuyển đổi số công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhanh chóng và ảnh hưởng đến đời sống và xã hội loài người theo nhiều cách khác nhau. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhiều công nghệ khác như internet vạn vật IoT in 3D chuỗi khối blockchain tính toán lượng tử quantum computing có thể kết hợp với nhau sẽ làm xã hội chúng ta đang sống thay đổi một cách nhanh chóng vượt qua khỏi sự sẵn sàng của con người. Những công nghệ mới này sẽ khiến hàng triệu công việc của con người có thể bị thay thế nhưng nó cũng sẽ tạo ra hoàng loạt cơ hội cho những loại công việc mới xuất hiện. Vì vậy trong bài báo này chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi cơ hội và thách thức của thị trường việc làm trong thời kỳ chuyển đổi số tương lai. Đặc biệt bài báo sẽ liệt kê những loại công việc của loài người có thể sẽ được thay thế bởi robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó bài báo này cũng sẽ đưa ra các công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo và các kỹ năng mà con người cần phải phát triển để trở thành ứng viên thích hợp cho các nhà tuyển dụng trong thị trường việc làm tương lai. Đây chính là những kỹ năng quan trọng mà các trường học cần đặc biệt quan tâm đưa vào trang bị cho người học trong thời kỳ chuyển đổi số. 1. Tác động chuyển đổi số đến công nghiệp Trong thời đại chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hầu hết những công ty công nghệ lớn như Google Amazon Facebook IBM Microsoft đều đặt ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI . Bên cạnh đó khả năng của trí tuệ nhân tạo có thể kết hợp và làm việc cùng các công nghệ mới nổi như in 3D chuỗi khối blockchain internet vạn vật IoT công nghệ sinh học thực tế ảo và thực tế tăng cường cùng nhiều công nghệ khác sẽ làm cho đời sống và xã hội loài người thay đổi rất nhanh chóng. Trong đó công nghệ trí tuệ nhân tạo là công nghệ đóng vai trò quan trọng của thời kỳ chuyển đổi số. Các công nghệ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    15    1    29-06-2022
11    13    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.