Xây dựng mô hình dao động không gian của liên hợp máy xúc lật khi chuyển động có tải

Bài viết giới thiệu mô hình dao động không gian của liên hợp máy xúc lật (LHM) được hình thành trên cơ sở máy kéo bánh hơi đa năng liên hợp với bộ xúc lật khi chuyển động trên địa hình không bằng phẳng. Trong mô hình đã đề xuất phương pháp xác định các thành phần mô men quán tính của bộ xúc lật ứng với các vị trí nâng khác nhau. | Vietnam J. Agri. Sci. 2022 Vol. 20 No. 5 635-641 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022 20 5 635-641 Phạm Trọng Phước1 Đặng Đức Thuận2 Bùi Việt Đức3 Đặng Tiến Hòa3 Nông Văn Vìn3 1 Khoa Công nghệ kỹ thuật Ô tô Trường Đại học Thành Đô 2 Khoa Cơ khí Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 3 Khoa Cơ - Điện Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tác giả liên hệ bvduc@ Ngày nhận bài Ngày chấp nhận đăng TÓM TẮT Bài báo giới thiệu mô hình dao động không gian của liên hợp máy xúc lật LHM được hình thành trên cơ sở máy kéo bánh hơi đa năng liên hợp với bộ xúc lật khi chuyển động trên địa hình không bằng phẳng. Trong mô hình đã đề xuất phương pháp xác định các thành phần mô men quán tính của bộ xúc lật ứng với các vị trí nâng khác nhau. Kết quả giải hệ phương trình vi phân dao động là tiền đề quan trọng để nghiên cứu ảnh hưởng của bộ xúc lật đến tính ổn định chuyển động tính năng điều khiển khả năng kéo của LHM làm cơ sở để hoàn thiện mẫu máy. Từ khóa Liên hợp máy xúc lật máy kéo đa năng động lực học liên hợp máy. Establishing Spatial Vibration Models of Frontloader Tractor ABSTRACT This article presented the spatial vibration model of a Frontloader Tractor FLT which is formed based on a universal wheeled tractor combined with a frontloader when traveling on the road roughness profile. In the model a method for determining the components of the moment of inertia of the wheel loader corresponding to different lifting positions was proposed. The results of solving the system of oscillating differential equations are an important premise to study the influence of the wheel loader on the motion stability control features and traction ability of the FLT serving as a basis for perfecting the machine model. Keywords Frontloader tractor universal tractor dynamics of combines. 635 Xây dựng mô hình dao động không gian của liên hợp máy xúc lật khi chuyển động có tải mG h 0G LC F l0C mC hG 0C e E hC m mk f 0 h 0k Thân MK h0k G rk Chốt liên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.