129 câu hỏi ôn tập môn Công pháp quốc tế

Tài liệu "129 câu hỏi ôn tập môn Công pháp quốc tế" tổng hợp nhiều câu hỏi bài tập khác nhau nhằm giúp học viên ôn tập và nâng cao khả năng tư duy, khả năng ghi nhớ, kỹ năng trả lời câu hỏi tự luận chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo! | KHOA LUẬT ĐHQGHN CÂU HỎI ÔN TẬP BỘ MÔN LUẬT QUỐC TẾ MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 1. Định nghĩa Luật quốc tế. 2. Lược sử sự hình thành và phát triển của Luật quốc tế. 3. Đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế. bày các loại nguồn của Luật quốc tế. 5. Nêu và phân tích những đặc điểm của Luật quốc tế hiện đại. 6. Vai trò của Luật quốc tế hiện đại. 7. Nêu và phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế với pháp luật quốc gia. 8. Tính cưỡng chế của Luật quốc tế so với Luật quốc gia. 9. Vai trò và ý nghĩa của những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế. 10. Chứng minh rằng những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những nguyên tắc quan trọng nhất bao trùm nhất và được thừa nhận rộng rãi nhất trong Luật quốc tế. 11. Trình bày và phân tích nội dung của nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia. 12. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia. 13. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc dân tộc tự quyết. 14. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc cấm dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 15. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. 16. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc tôn trọng các quyền cơ bản của con người. 17. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau. 18. Trình bày và phân tích nội dung của nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. 19. Nêu và phân tích nội dung nguyên tắc tự nguyện thực hiện các cam kết quốc tế. 1 20. So sánh và phân tích mối liên hệ giữa nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình và nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 21. Tại sao nói những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những nguyên tắc mang tính jus cogens Vai trò của các nguyên tắc Jus cogens trong hệ thống pháp luật quốc tế. 22. Trình bày cách thức xây dựng các nguyên tắc và quy phạm cũng như việc đảm bảo thi hành chúng trong Luật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    24    4    28-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.