Tiểu luận Xã hội học kinh tế: Thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp sinh viên Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền)

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng tìm kiếm việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian gần đây; phân tích các yếu tố (đặc biệt là yếu tố dịch bệnh) ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tìm được công việc tốt cho sinh viên sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo! | Xã Hội Học Kinh Tế 1. Tên đề tài Thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp hiện nay nghiên cứu trường hợp sinh viên Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2. Lí do chọn đề tài Trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia việc làm là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Việc làm không chỉ là nhu cầu của con người mà còn là nguồn gốc tại ra của cải vật chất trong xã hội. Việc làm có vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình kinh tế xã hội là giải pháp để xóa đói giảm nghèo là cách thức để thông qua đó người lao động tích cực tham gia và khẳng định sự đóng góp của mình đối với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên hiện nay vấn đề việc làm đang là nhu cầu bức thiết của nhiều quốc gia đặc biệt là những quốc gia đang phát triển nơi mà có nguồn nhân lực dồi dào trong khi nền kinh tế phát triển chưa cao do đó sẽ không có sự tương xứng về cung cầu lao động trong phạm vi một nước. Vấn đề việc làm luôn được quan tâm cho mọi nguồn nhân lực đặc biệt chú trọng nhất là nguồn nhân lực có trình độ đại học cao đẳng. Trong thời gian gần đây việc làm trở nên khó tìm do nhiều nguyên nhân trong đó có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn nhu cầu tuyển dụng lao động bị thu hẹp. Đối với các cơ quan tổ chức nhà nước nhu cầu tuyển dụng công chức viên chức ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng và có nơi thừa về số lượng. Không chỉ đối với các trường đại học ĐH ngoài công lập ngay cả các trường đại học công lập có danh tiếng không phải sinh viên tốt nghiệp SVTN ra trường đều có việc làm. Một nguyên nhân khác việc có thêm nhiều cơ sở đào tạo trường cao đẳng đại học ra đời dẫn đến số lượng sinh viên SV được đào tạo ở cùng các ngành chuyên ngành ngày càng nhiều cung vượt cầu. Về chủ quan việc có được việc làm hay không liên quan rất nhiều đến phẩm chất năng lực trình độ kỹ năng của người được đào tạo. Thực tế cho thấy số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển hàng năm để tìm việc làm khá đông song kết quả số người đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng còn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.