Quan hệ giữa Mỹ và các nước lớn sau chiến tranh lạnh

Tài liệu "Quan hệ giữa Mỹ và các nước lớn sau chiến tranh lạnh" có nội dung trình bày về sức mạnh của Mỹ sau chiến tranh lạnh, nội dung chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh, quá trình triển khai chính sách đối ngoại với các nước lớn, . Mời các bạn cùng tham khảo! | QUAN HỆ GIỮA MỸ VÀ CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH A SỨC MẠNH CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH LẠNH Để đánh giá sức mạnh của một quốc gia là một nước lớn có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ trong khu vực mà còn cả phạm vi toàn thế giới có 3 đặc điểm Sức mạnh ảnh hưởng tư duy. SỨC MẠNH CỦA MỸ Sức mạnh cứng Vê ̀quân sự Sức mạnh quân sự luôn là yếu tố cơ bản được tính đến trong chính sách quan hệ quốc tế và chính trị quốc tế. Sức mạnh quân sự là yếu tố then chốt trong chiến tranh và là yếu tố có tính chất răn đe khi không có chiến tranh. Sức mạnh quân sự thể hiện ở các mặt số lượng và chất lượng quân đội năng lực chi huy trình độ lý luận quân sự và trang thiết bị khí tài quân sự đặc biệt là những vũ khí có sức hủy diệt lớn. Trươc th ́ ơi ky chiên tranh lanh s ̀ ̀ ́ ̣ ưc manh vê ́ ̣ ̀ quân sự la s ̀ ưc manh quôc gia chu yêu cua My. ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̃ ̀ ưc manh quân s Vê s ́ ̣ ự My hiên la siêu c ̃ ̣ ̀ ương sô 1 trên Thê gi ̀ ́ ́ ới. Tổng thống giữ chức vụ tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang quốc gia và bổ nhiệm các lãnh đạo của quân đội bộ trưởng quốc phòng và Bộ tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ . Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ giám sát các lực lượng vũ trang bao gồm Lục quân Hải quân Thủy quân lục chiến và Không quân .Trong năm 2008 các lực lượng vũ trang đã có quân hiên dich ̣ ̣ cùng với hàng trăm ngàn trong mỗi ngành như Lực lượng Trừ bị và Vệ binh Quốc gia. Bên ngoài biên giới Hoa Kỳ Quân đội Hoa Kỳ khai triển 770 căn cứ và cơ sở tiện ích trên tất cả các lục địa trừ Nam Cực. Vì mở rộng sự hiện diện quân sự trên toàn cầu các học giả cho rằng Hoa Kỳ đang duy trì một quot đế quốc của các căn cứ. quot . Chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ năm 2008 là hơn 600 tỉ USD chiếm 41 phần trăm chi tiêu quân sự trên toàn thế giới và lớn hơn chi tiêu quân sự của 14 nước xếp kế tiếp cộng lại. Chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ đứng hạng 2 trong tôp 15 ́ quốc gia chi tiêu manh tay nhât cho quân s ̣ ́ ự sau A râp Saudi ̉ ̣ . Ngân sách đề ̣ ủa Bộ Quốc phòng năm 2011 là 549 tỉ tăng 3 4 phần trăm so với năm 2010 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.