Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Quản lý xuất khẩu lao động tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hải Dương

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    489    2    18-07-2024
89    98    3    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.