Từ điển chuyên ngành ô tô: Phần 1

Từ điển bao gồm hơn thuật ngữ thông dụng (kể cả tiếng lóng) ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến công nghệ ô tô từ cấu tạo các chi tiết kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa vận hành, Các từ đều được giải thích bằng tiếng Anh và dịch nghĩa sang tiếng Việt. Nhờ vậy, từ điển cũng có thể được dùng thảm khảo cho môn Anh văn chuyên ngành Công nghệ ô tô hệ Đại học và Cao đẳng. | BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 60 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN ĐỖ VĂN DŨNG PHAN NGUYỄN QUÍ TÂM TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ Anh-Việt Việt-Anh Từ viết tắt NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ VĂN DŨNG ThS. PHAN NGUYỄN QUÍ TÂM TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ Anh Việt Việt Anh Từ Viết Tắt NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay chúng ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Cơ khí ô tô là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Để phát triển ngành cơ khí ô tô ngoài tiềm lực kinh tế mạnh đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực dồi dào với năng lực chuyên môn cao và trình độ ngoại ngữ giỏi. Cuốn Từ điển chuyên ngành ô tô ra đời nhằm giúp những người hoạt động trong ngành cơ khí ô tô tra cứu các thuật ngữ của ngành. Từ điển bao gồm hơn thuật ngữ thông dụng kể cả tiếng lóng ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến công nghệ ô tô từ cấu tạo các chi tiết kỹ thuật lắp ráp sửa chữa vận hành Các từ đều được giải thích bằng tiếng Anh và dịch nghĩa sang tiếng Việt. Nhờ vậy từ điển cũng có thể được dùng thảm khảo cho môn Anh văn chuyên ngành Công nghệ ô tô hệ Đại học và Cao đẳng. Mặc dù đã cố gắng tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành cơ khí ô tô nhưng do thuật ngữ kỹ thuật ở nước ta hiện nay chưa thống nhất đặc biệt là cách dùng từ khác nhau giữa hai miền nên từ điển chắc chắn không tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong nhận được nhiều ý kiến của độc giả để quyển từ điển sẽ hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sau. PGS. TS Đỗ Văn Dũng Email dodzung@ Facebook http dodzung 3 MỤC LỤC Phần I TỪ ĐIỂN ANH - Phần II TỪ ĐIỂN VIỆT - Phần III TỪ VIẾT TẮT. 1107 5 Phần I TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT Từ điển Anh - Việt chuyên ngành ô tô 7 A abut Aa A ampere Đơn vị đo cường độ ABS anti-lock braking

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    55    3    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.