Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của các chất ô nhiễm không khí (TS. Nguyễn Nhật Huy)

Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của các chất ô nhiễm không khí có nội dung trình bày về nguồn gốc các chất ô nhiễm không khí; tác hại của các chất ô nhiễm không khí; . Mời các bạn cùng tham khảo! | 1 Chương 2 Chương 5 Nguồn gốc và tác hại 2 Nguồn gốc tác hại và ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí . Nguồn gốc các chất ô nhiễm không khí . Tác hại của các chất ô nhiễm không khí . Nguồn gốc các chất ô nhiễm không khí 3 Nguồn gốc . Nguồn tự nhiên . Nguồn nhân tạo . Nguồn tự nhiên 4 Nguồn tự nhiên của các chất ô nhiễm không khí Núi lửa Cháy rừng Bão cát Đại dương Thực vật Vi sinh vật Chất phóng xạ Từ vũ trụ . Nguồn tự nhiên 5 Núi lửa Tro bụi SO2 H2S CH4 Tác động môi trường nặng nề và lâu dài . Nguồn tự nhiên 6 Cháy rừng Khói tro bụi hydrocacbon SO2 CO và NOx . Nguồn tự nhiên 7 Bão cát Đất khô hoang mạc sa mạc Ô nhiễm bụi . Nguồn tự nhiên 8 Đại dương Muối NaCl MgCl2 CaCl2 KBr . Nguồn tự nhiên 9 Thực vật và vi sinh vật Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hydrocacbon Bào tử thực vật nấm Phấn hoa Vi khuẩn và bào tử . Nguồn tự nhiên 10 Chất phóng xạ Radon Bụi chứa phóng xạ . Nguồn tự nhiên 11 Từ vũ trụ Bụi vũ trụ thiên thạch bụi Mặt Trời . Nguồn nhân tạo 12 Nguồn nhân tạo của các chất ô nhiễm không khí Đốt nhiên liệu Chế biến gỗ Gang thép Luyện kim màu Xi măng Hóa chất Lọc dầu . Nguồn nhân tạo 13 Đốt nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Phương tiện giao thông Lò hơi Đun nấu Đốt rác . Nguồn nhân tạo 14 Đốt nhiên liệu Muội than CO Hydrocarbon hoặc hydrocarbon bị oxy hóa 1 phần . Nguồn nhân tạo 15 Chế biến gỗ Bụi gỗ từ quá trình cưa khoan chà nhám VOCs mùi từ quá trình dán sơn . Nguồn nhân tạo 16 Gang thép Phát sinh Vận chuyển sàng chọn nghiền quặng Thiêu kết Lò cao Chất ô nhiễm Bụi với cỡ hạt từ 10 100 µm Khói nâu từ hạt oxit sắt rất mịn SO2 CO F . Nguồn nhân tạo 17 Luyện kim màu Luyện đồng và kẽm Thải SO2 và bụi . Nguồn nhân tạo 18 Xi măng Ô nhiễm bụi từ Vận chuyển nguyên liệu Sấy và nung thải SO2 Nghiền và trữ . Nguồn nhân tạo 19 Lọc dầu Hydrocarbon rò rỉ từ các khe hở Khí thải từ lò nung vòi đốt của quá trình chưng cất chứa SO2 Khí H2S và SO2 từ tháp chưng cất Bụi từ quá trình hoàn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    88    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.