Xây dựng bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường đường bộ

Nội dung bài viết trình bày vai trò của bản đồ trong dẫn đường, các vấn đề trong xây dựng bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường đường bộ từ cơ sở dữ liệu (CSDL) bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, và các giải pháp kỹ thuật khắc phục sự khác biệt giữa CSDL bản đồ địa hình và bản đồ phục vụ dẫn đường. | Nghiên cứu 1 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ DẪN ĐƯỜNG ĐƯỜNG BỘ BÙI YÊN TĨNH VŨ VĂN ĐỒNG NGUYỄN VĂN ĐÔNG Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu Tóm tắt Nhu cầu về định vị dẫn đường ngày càng trở lên phổ thông và đôi khi là bắt buộc trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội hiện nay. Trong đó bản đồ số bản đồ điện tử là thành phần không thể thiếu trong các giải pháp. Mặc dù trên thị trường có nhiều giải pháp song quá trình nghiên cứu vẫn tiếp tục do việc sử dụng các giải pháp này có hạn chế về dữ liệu bản đồ về khả năng bảo mật dữ liệu và tính sẵn sàng. Nội dung bài báo trình bày vai trò của bản đồ trong dẫn đường các vấn đề trong xây dựng bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường đường bộ từ cơ sở dữ liệu CSDL bản đồ địa hình tỷ lệ lớn và các giải pháp kỹ thuật khắc phục sự khác biệt giữa CSDL bản đồ địa hình và bản đồ phục vụ dẫn đường. Việc xây dựng thành công dữ liệu bản đồ điện tử đồng bộ với các bộ phần mềm phục vụ định vị dẫn đường và giám sát trực tuyến cho phép giải quyết bài toán phù hợp yêu cầu tập quán sử dụng bản đồ và cơ sở dữ liệu hiện nay. Trên cơ sở đó nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ cho các ứng dụng khác. Từ khóa Định vị dẫn đường bản đồ số bản đồ điện tử CSDL. 1. Giới thiệu khu vực khác chỉ có các thông tin cơ bản khái Bản đồ dành cho mục đích dẫn đường có quát nhất. Hai là dữ liệu địa hình nói chung do nghĩa rất lớn đối với người sử dụng tại hiện Việt Nam sản xuất có mức độ chi tiết cao hơn và trường cũng như tại trung tâm điều hành. Với bản chính xác hơn nhưng không thể sử dụng cho các đồ được cài đặt người sử dụng dễ dàng xác định giải pháp đã nêu vì các công ty đều đưa ra chuẩn được ngay vị trí của mình trên bản đồ. Hiện nay dữ liệu và định dạng riêng của mình và không bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường và giải pháp chia sẻ hoặc cho phép người dùng đưa dữ liệu công nghệ đồng bộ đã được phát triển và thương bên ngoài vào hệ thống. Ba là dữ liệu bản đồ mại hóa rất mạnh mẽ 0 0 0. Các giải pháp công phục vụ dẫn đường là một loại bản đồ điện tử nghệ này chủ yếu được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    113    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.