Ứng dụng dữ liệu viễn thám radar trong xác định sinh khối lớp phủ rừng tại Việt Nam

Trong bài viết này tác giả giới thiệu phương pháp tính sinh khối rừng trên mặt đất dưa trên giá trị tán xạ ngược trên ảnh radar. Kết quả thử nghiệm tính sinh khối rừng tại tỉnh Hòa Bình là khả quan chứng tỏ đây là phương pháp rất có tiềm năng trong tính sinh khối rừng tại Việt Nam. | Trao đổi - Ý kiến ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM RADAR TRONG XÁC ĐỊNH SINH KHỐI LỚP PHỦ RỪNG TẠI VIỆT NAM TRẦN TUẤN NGỌC NGUYỄN THANH NGA Cục Viễn Thám Quốc gia Tóm tắt Biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng ngày càng lớn đến mọi mặt kinh tế xã hội của loài người. Để giảm nhẹ biến đổi khí hậu thì việc bảo tồn và phát triển rừng có ý nghĩa hết sức to lớn. Để có thể bảo tồn và phát triển rừng thì các số liệu về rừng trong đó có sinh khối rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong bài báo này tác giả giới thiệu phương pháp tính sinh khối rừng trên mặt đất dưa trên giá trị tán xạ ngược trên ảnh radar. Kết quả thử nghiệm tính sinh khối rừng tại tỉnh Hòa Bình là khả quan chứng tỏ đây là phương pháp rất có tiềm năng trong tính sinh khối rừng tại Việt Nam. 1. Đặt vấn đề đầy đủ về rừng là rất quan trọng để có thể quản lý và phát triển rừng một cách hiệu Lịch sử phát triển của loài người gắn liền quả 1 . Không chỉ có FAO quan tâm đến với rừng và sử dụng rừng. Rừng là nguồn các số liệu về rừng Công ước khung của cung cấp nguyên liệu thô cho xây dựng Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu FCCC giao thông là nguồn thực phẩm cho con đề cập đến tầm quan trọng của rừng và hết người và khi bị chặt phá đất rừng trở thành sức quan tâm đến số liệu về rừng đặc biệt tài nguyên đất cho canh tác nông nghiệp và là sinh khối rừng số liệu liên quan trực tiếp cho phát triển đồ thị 1 . Rừng ngày nay đến hàm lượng các bon chứa trong rừng 3 . đang bị suy giảm việc suy thoái rừng và chặt phá rừng kéo theo nhiều hệ lụy cho con Đối với nước ta rừng có vai trò hết sức người và sự phát triển bền vững của xã hội quan trọng trong công cuộc phát triển kinh loài người. Chặt phá rừng không chỉ là một tế xã hội và bảo vệ môi trường. Theo tính trong các tác nhân chính gây ra hiện tượng toán chính thống thì rừng đóng góp trực tiếp nóng lên của trái đất thông qua tăng khí thải vào 1 GDP quốc gia nhưng điều quan nhà kính trong khí quyển mà còn làm ảnh trọng hơn rừng là nơi sinh sống của 25 hưởng nghiêm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    194    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.