Triển khai hiệu quả bài toán hiệu chỉnh các hệ số điều hoà cầu của mô hình trọng trường trái đất theo thuật toán Colombo O.L.

Sự phức tạp của việc giải quyết bài toán hiệu chỉnh các hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình trọng trường Trái đất EGM dựa trên cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia nằm ở chỗ quá trình hiệu chỉnh tất cả các hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình trọng trường Trái đất EGM được lặp lại theo các vĩ độ trắc địa lần lượt từ nhỏ đến lớn của các đỉnh của các ô chuẩn dị thường trọng lực. Bài viết khoa học này đề xuất các biện pháp tổ chức tính toán hiệu quả để giải quyết bài toán nêu trên. | Nghiên cứu TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ BÀI TOÁN HIỆU CHỈNH CÁC HỆ SỐ ĐIỀU HOÀ CẦU CỦA MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TRÁI ĐẤT THEO THUẬT TOÁN COLOMBO . PGS. TSKH. HÀ MINH HOÀ ThS. NGUYỄN TUẤN ANH Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Tóm tắt Sự phức tạp của việc giải quyết bài toán hiệu chỉnh các hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình trọng trường Trái đất EGM dựa trên cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia nằm ở chỗ quá trình hiệu chỉnh tất cả các hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình trọng trường Trái đất EGM được lặp lại theo các vĩ độ trắc địa lần lượt từ nhỏ đến lớn của các đỉnh của các ô chuẩn dị thường trọng lực. Điều này làm phức tạp hóa việc tổ chức tính toán các hàm Legendre kết hợp được chuẩn hóa và làm tăng thời gian tính toán. Bài báo khoa học này đề xuất các biện pháp tổ chức tính toán hiệu quả để giải quyết bài toán nêu trên. 1. Đặt vấn đề Việc tính toán dị thường độ cao dựa trên các dữ liệu dị thường trọng lực mặt đất được xác định trên lãnh thổ quốc gia và dữ liệu dị thường trọng lực toàn cầu được xác định từ mô hình trọng trường Trái đất EGM theo tích phân Stokes luôn là bài toán nan giải đối với các quốc gia có diện tích không lớn như Việt Nam. Theo tài liệu Featherstone . Kirby . Hirt C. Filmer . Claessens . Brown N. Hu G. Johnston 2011 để làm điều này chúng ta cần các dữ liệu dị thường trọng lực mặt đất với bán kính từ 205 đến 50 xung quanh điểm tính toán dị thường độ cao bất kỳ trên lãnh thổ quốc gia. Điều này không thực tế khi đặt ra vấn đề thu thập các dữ liệu trọng lực tại các quốc gia lân cận. Khi tính đến một thực tế rằng các dữ liệu dị thường trọng lực của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn cầu đã được thu thập và được sử dụng để tính toán các hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình EGM chúng ta chỉ cần sử dụng các dữ liệu dị thường trọng lực mới được xác định trên lãnh thổ quốc gia để hiệu chỉnh các hệ số khai triển điều hòa cầu của mô hình EGM sao cho phù hợp với trọng trường Trái đất trên lãnh thổ quốc gia thêm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    336    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.