Kết quả điều trị bệnh nhân bị thiếu năng tuần hoàn não bằng điều trị oxy cao áp tại Viện Y học biển năm 2019 – 2020

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân bị thiểu năng tuần hoàn não bằng điều trị oxy cao áp. Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu Đối tượng: 51 bệnh nhân thiểu năng tuần hoàn não được điều trị bằng oxy cao áp (nhóm nghiên cứu), 33 bệnh nhân điều trị nội khoa (nhóm tham chiếu). | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2021 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ THIẾU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO BẰNG ĐIỀU TRỊ OXY CAO ÁP TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN NĂM 2019 2020 Nguyễn Thị Hải Hà1 Lê Thị Hà2 TÓM TẮT 20 NATIONAL INSTITUTE OF Mục tiêu Đánh giá kết quả điều trị bệnh MARITIME MEDICINE 2019- 2020 nhân bị thiểu năng tuần hoàn não bằng điều trị Objective Evaluating the resulf of using oxy cao áp. hyperbaric oxygen therapy in treating patients Phương pháp Nghiên cứu tiến cứu with cerebral circulatory insufficiency Đối tượng 51 bệnh nhân thiểu năng tuần Method Cohort study process hoàn não được điều trị bằng oxy cao áp nhóm Subjects 51 patients with cerebral nghiên cứu 33 bệnh nhân điều trị nội khoa circulatory who were treated with hyperbaric nhóm tham chiếu . oxygen therapy 33 patients who were treated Kết quả Sau 10 ngày điều trị mức độ cải with medicaments. thiện triệu chứng lâm sàng đau đầu chóng mặt Results After 10 days of treatment the level rối loạn giấc ngủ rối loạn cảm xúc điểm Khajev of clinical symptom improvement of headache ở nhóm nghiên cứu cải thiện tốt hơn nhóm tham dizziness sleep disturbances emotional chiếu. Sự biến đổi lưu lượng máu qua bán cầu disturbances Khajev score in the study group não trong 1 phút và thể tích máu qua 2 bán cầu significantly improved compare with the được cải thiện rõ rệt ở nhóm nghiên cứu. reference group. The change in blood flow Kết luận oxy cao áp có tác dụng tốt trong through the brain hemisphere for 1 minute and việc cải thiện nhanh các triệu chứng lâm sàng blood volume across the two hemispheres tăng lưu lượng máu lên não. improved significantly in the study group. Từ khóa Trị liệu ô xy cao áp Thiểu năng Conclusion HBOT has a good effect on tuần não rapidly improving clinical symptoms increasing blood flow to the brain. SUMMARY Keywords Hyperbaric Oxygen Therapy THE RESULT OF HYPERBARIC Cerebral circulatory insufficiency OXYGEN THERAPY IN PATIENTS WITH CEREBRAL CIRCULATORY I. ĐẶT VẤN ĐỀ INSUFFICIENCY AT

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
220    327    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.