Nghiên cứu đề xuất hướng tiếp cận tự động hoá điều khiển tàu biển tránh va

Trong bài báo viết, một hướng tiếp cận được đề xuất để xây dựng hệ thống điều khiển tàu tự động tránh va chạm trong tương lai. Cụ thể, nghiên cứu này đưa ra một khung cơ sở gồm ba phần: Yêu cầu hệ thống, cấu trúc hệ thống, và thuật toán điều khiển hệ thống. Khung cơ sở này có thể xem như một sự định hướng tiền đề cho việc phát triển và xây dựng những bộ phận cấu thành của hệ thống tránh va trong tương lai. | TẠP CHÍ ISSN 1859-316X KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HƯỚNG TIẾP CẬN TỰ ĐỘNG HOÁ ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN TRÁNH VA A STUDY ON AN APPROACH FOR ESTABLISHING AUTOMATIC SHIP COLLISION AVOIDANCE NGUYỄN VĂN SƯỚNG MAI XUÂN HƯƠNG Khoa Hàng hải Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Email liên hệ nguyenvansuong@ 1. Đặt vấn đề Tóm tắt Ứng dụng tự động hoá trong điều khiển tàu biển Tránh va chạm tàu thuyền là một trong những là một trong những xu hướng nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ phức tạp của sỹ quan hàng hải vì các hành quả khai thác tàu và tinh giản số lượng thuyền động xử lý điều động tàu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như Mật độ tàu thuyền khu vực hành hải viên. Điều khiển tránh va là nghiệp vụ chính được tính năng điều động tàu ảnh hưởng của ngoại cảnh thực hiện bởi các sỹ quan hàng hải nó bao gồm tầm nhìn xa . Để có thể tránh va an toàn và hiệu quả nhận dạng mục tiêu đánh giá nguy cơ va chạm các tàu thuyền phải nghiêm túc tuân thủ các quy định và đưa ra hành động xử lý. Trong bài báo này trong bộ quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên một hướng tiếp cận được đề xuất để xây dựng hệ biển Colreg 1972 . Cụ thể là tuỳ thuộc vào từng tình thống điều khiển tàu tự động tránh va chạm trong huống tương quan giữa các tàu thuyền sẽ có những tương lai. Cụ thể nghiên cứu này đưa ra một phương án điều động tránh va chạm tương ứng. khung cơ sở gồm ba phần Yêu cầu hệ thống cấu Theo tổ chức hàng hải quốc tế IMO các vụ va trúc hệ thống và thuật toán điều khiển hệ thống. chạm tàu thuyền dù ít hay nhiều đều có lỗi của Khung cơ sở này có thể xem như một sự định thuyền viên như Không tuân thủ nghiêm túc quy tắc hướng tiền đề cho việc phát triển và xây dựng tránh va chạm không mẫn cán khi trực ca bị căng những bộ phận cấu thành của hệ thống tránh va thẳng do đi biển nhiều ngày hoặc không đánh giá hết trong tương lai. mức độ nguy cơ xảy ra va chạm giữa các tàu Từ khóa Khung cơ sở điều động tránh va điều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.