Đề xuất mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Trong quá trình đánh giá sử các phương pháp thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu, thực địa và phương pháp đánh giá hiệu quả về 3 mặt kinh tế, xã hội, môi trường trong các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. | ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG NHẰM GIẢM THIỂU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH ĐÀO THỊ THANH HIỀN1 LÊ PHÚC CHI LĂNG2 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG2 TRẦN VĂN PHẨM2 ĐỖ MẠNH TÔN3 1 Trường THPT Lệ Thủy Quảng Bình 2 Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế 3 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị 8 Email daothithanhhien@ Tóm tắt Lệ Thủy là huyện nằm phía nam tỉnh Quảng Bình với diện tích đất nông nghiệp chiếm 75 tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Đánh giá mô hình sinh kế nhằm xác định hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường. Trong quá trình đánh giá sử các phương pháp thu thập xử lý số liệu dữ liệu thực địa và phương pháp đánh giá hiệu quả về 3 mặt kinh tế xã hội môi trường trong các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá các mô hình sinh kế cho thấy các mô hình cần nhân rộng là mô hình trồng cây ăn quả sen - cá lúa - cá lúa - tôm tôm cá keo - tràm bên cạnh đó do tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay để giảm thiểu mức độ tổn chúng tôi đề xuất 3 mô hình sinh kế gồm mô hình trồng sim rừng mô hình trồng hoa súng mô hình nuôi cá chình hoa đây là các mô hình có tình thích ứng cao như giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm nguồn nước tưới Từ khóa Huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình mô hình sinh kế biến đổi khí hậu. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Sinh kế bền vững là hoạt động sinh kế thích ứng hoặc tránh được các tác động tiêu cực từ môi trường dễ bị tổn thương đồng thời bảo đảm duy trì phát triển được các nguồn lực trong cả hiện tại và tương lai. Đặc biệt trong bối cảnh vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng tăng gây những tác động tiêu cực đến toàn bộ đời sống con người và các hệ sinh thái tự nhiên. Sự nóng lên của trái đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan hay nước biển dâng nhiệt độ tăng thiên tai ngày càng trở nên khó lường chính điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp và thách thức lớn các mô hình sinh kế ở khu vực nông thôn 1 6 . Huyện Lệ Thủy nằm về phía nam của tỉnh Quảng Bình với

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    15    1    18-06-2024
174    79    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.