Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội" là nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các trung tâm dịch vụ việc làm của thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HIỀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HIỀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ 8 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. ĐINH THỊ MINH TUYẾT HÀ NỘI NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan bản luận văn này là kết quả nghiên cứu của cá nhân em. Các số liệu và tài liệu được trích dẫn trong luận văn là trung thực. Kết quả nghiên cứu này không trùng với bất cứ công trình nào đã được công bố trước đó. Em chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình. Hà Nội tháng 11 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn em đã nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ quý báu của các thầy cô và bạn bè. Với lòng kính trọng em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới . Đinh Thị Minh Tuyết Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội Học viện Hành chính Quốc gia đã dành nhiều thời gian để chỉ bảo hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn. Ban Giám đốc Ban Quản lý đào tạo sau Đại học cùng các thầy cô của Học viện Hành chính Quốc gia đã tham gia giảng dạy em trong quá trình học tập tại trường những người đã đem lại cho em những kiến thức vô cùng có ích trong suốt khóa học. Lời cảm ơn chân thành xin được gửi tới các anh chị đang công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã cung cấp tư liệu giúp em hoàn thành luận văn. Mặc dù đã rất nghiêm túc và tâm huyết thực hiện luận văn song vẫn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội tháng 11 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    76    3    07-12-2023
60    57    3    07-12-2023
2    45    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.