Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên lớp Tâm lý giáo dục 3 trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Bài viết trình bày nhận thức về vai trò kỹ năng giao tiếp của sinh viên lớp Tâm lý Giáo dục 3, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; Nhận thức của sinh viên lớp Tâm lý Giáo dục 3, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế về sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp; Mức độ rèn luyện kỹ năng giao tiếp của sinh viên lớp Tâm lý Giáo dục 3, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; Biện pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên lớp Tâm lý Giáo dục 3, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế. | BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN LỚP TÂM LÝ GIÁO DỤC 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC HUẾ HOÀNG THỊ HẰNG NGA Khoa Tâm lý - Giáo dục 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu thế hội nhập và phát triển giáo dục cần hướng tới các mục tiêu Học để biết học để làm và học để chung sống và để khẳng định mình . Câu hỏi đặt ra là kỹ năng nào cần thiết cho mỗi người để thành công trong công việc và cuộc sống . Một trong ba kỹ năng toàn cầu đòi hỏi ở mỗi con người hoàn thiện phải có đó là kỹ năng giao tiếp . Giao tiếp là một trong những điều kiện tồn tại phát triển của cá nhân. Thông qua giao tiếp mỗi cá nhân hòa nhập vào các mối quan hệ xã hội lĩnh hội nền văn hóa xã hội lịch sử biến nó thành cái của riêng mình góp phần vào sự phát triển văn hóa chung. Giao tiếp là phương tiện để con người hợp tác trao đổi cùng nhau hướng tới mục đích chung. Nhu cầu giao tiếp trở nên quan trọng. Để thoả mãn nhu cầu đó và tiến hành giao tiếp có kết quả đạt được những mong muốn trong quá trình thực hiện công việc mỗi người cần rèn luyện những kỹ năng giao tiếp KNGT cần thiết. đã khẳng định Giao tiếp với mọi người là một nghệ thuật mà không phải ai cũng nắm được. Bất kỳ ai cũng phải học điều đó . Đối với sinh viên chuyên ngành TLGD KNGT là một kỹ năng nghề nghiệp quan trọng. Trước yêu cầu của người giáo viên tương lai của cán bộ tư vấn tham vấn tâm lý đòi hỏi sinh viên phải có KNGT tốt. Song qua theo dõi quan sát quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên lớp TLGD 3 trường ĐHSP ĐH Huế chúng tôi nhận thấy khả năng giao tiếp của sinh viên vẫn chưa tốt trong hành vi trong ứng xử cử chỉ điệu bộ. và cả rèn luyện khả năng giao tiếp sư phạm còn nhiều biểu hiện lúng túng. Đây là một thực trạng đáng lo ngại khi không còn bao lâu nữa họ sẽ tốt nghiệp ra trường. Để chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp tương lai mỗi sinh viên cần phải trang bị thật tốt khả năng giao tiếp cho mình. Từ những lí do trên chúng tôi chọn đề tài Biện pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên lớp Tâm lý - Giáo dục 3 -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.