Sử dụng mục tiêu học tập đầu ra để nâng cao chất lượng học toán

Bài viết nhằm tìm hiểu vai trò của mục tiêu học tập đầu ra trong môi trường học toán chất lượng của học sinh THPT từ đó khảo sát kết quả mang lại khi học sinh có mục tiêu học tập đầu ra đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng học tập toán. | KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ 2018 11 2018 SỬ DỤNG MỤC TIÊU HỌC TẬP ĐẦU RA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TOÁN NGUYỄN HOÀNG KHÁNH MỸ Học viên Cao học Khoa Toán học Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế Email nguyenhoangkhanhmy72012@ Tóm tắt Học sinh Việt Nam thành thạo các bài toán quy trình và thuật toán cụ thể quen thuộc khi gặp một vấn đề mới các em thường bối rối để tìm ra cách giải. Mục tiêu học tập đầu ra giúp học sinh hiểu sâu khái niệm và áp dụng kiến thức toán để giải quyết các vấn đề mới lạ một cách sáng tạo. Bài báo nhằm tìm hiểu vai trò của mục tiêu học tập đầu ra trong môi trường học toán chất lượng của học sinh THPT từ đó khảo sát kết quả mang lại khi học sinh có mục tiêu học tập đầu ra đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng học tập toán. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát cho học sinh lớp 10 N 74 ở trường THPT Gia Hội kết quả cho thấy có sự gia tăng đáng kể về chất lượng học toán của học sinh. Điều này cho thấy việc sử dụng mục tiêu đầu ra một cách hợp lý là cần thiết và đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng học toán ở bậc THPT. Từ khóa Mục tiêu học tập đầu ra chất lượng học chất lượng học toán. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong bối cảnh toàn cầu hóa khoa học và công nghệ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ở Việt Nam các sản phẩm khoa học và công nghệ còn phát triển chậm so với thế giới. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học và công nghệ bắt kịp bước tiến của thế giới. Do đó việc nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ các nhà khoa học và nghiên cứu là vấn đề cấp thiết và đáng quan tâm. Toán học là công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực là động lực thúc đẩy chính đằng sau những phát kiến khoa học Marcus du Sautoy 2010 . Hầu hết các em được khảo sát ở PISA 2012 và 2015 đã đồng ý với khẳng định sau đây Là xứng đáng để nỗ lực học trong việc học toán ở nhà trường bởi vì kiến thức được trang bị sẽ giúp các em thể hiện tốt trong nghề nghiệp mong muốn ở cuộc sống sau này Bloem 2013 OECD 2016 . Với vai trò quan trọng của việc học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    100    4    30-11-2023
8    47    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.