Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Luận văn "Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng của QLNN về công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, nhờ đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VI THỊ THUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VI THỊ THUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Quản lý công Mã số 83 40 403 Người hướng dẫn khoa học TS. LÊ ANH XUÂN ĐẮK LẮK NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cao học Quản lý công Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu và thông tin được sử dụng trong Luận văn này có xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia về Luận văn Cao học này. . Tác giả luận văn Vi Thị Thuận i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia đã truyền đạt những kiến thức quý báu và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến TS. Lê Anh Xuân - Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình hướng dẫn định hướng động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Cao học Quản lý công Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Xin được gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo và công chức viên chức các cơ cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình khảo sát lấy số liệu phục vụ cho việc hoàn thành Luận văn này. Trong quá trình làm bài khung thời gian kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những sai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    92    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.