Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk

Luận văn "Ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk" được thực hiện với mục tiêu là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về BĐKH, trình bày thực trạng công tác ứng phó với BĐKH ở Việt Nam, đưa ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở cho việc đề xuất hệ thống giải pháp hành động nhằm tăng cường ứng phó với BĐKH của CQĐP tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG THỊ VIỆT HÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG THỊ VIỆT HÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 8 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TẠ VĂN VIỆT ĐẮK LẮK - NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Tạ Văn Việt. Các số liệu và luận cứ nếu trong luận văn này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Đắk Lắk ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn Đặng Thị Việt Hà ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia bên cạnh sự cố gắng của bản thân tôi còn nhận được sự động viên giảng dạy và hướng dẫn tận tâm của quý thầy cô gia đình bạn bè và đồng nghiệp trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới - Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và đội ngũ những nhà khoa học giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã luôn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập nghiên cứu ngay cả trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra - Ban Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành khóa học - Lãnh đạo các sở ban ngành Sở Tài nguyên và môi trường Sở Xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Y tế Chi cục Kiểm lâm Văn phòng Hội đồng nhân dân Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập tài liệu và các nội dung có liên quan đến việc nghiên cứu đề tài - Đặc biệt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
277    265    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.