Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là kết quả sau quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền. Được cơ quan có thẩm quyền công nhận là hồ sơ hợp lệ, đúng với quy định, chủ thể đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới hình thức bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH TP. NAM PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập Tự do Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Mã số doanh nghiệp . Đăng ký lần đầu ngày. tháng. năm. Đăng ký thay đổi lần thứ . ngày. tháng. năm. 1. Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt ghi bằng chữ in hoa . Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài nếu có . Tên doanh nghiệp viết tắt nếu có . 2. Địa chỉ trụ sở chính . Điện thoại . Fax . Email . Website . 3. Vốn đầu tư bằng số bằng chữ VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài nếu có . 4. Chủ doanh nghiệp Họ và tên ghi bằng chữ in hoa . Giới tính . Sinh ngày . . .Dân tộc .Quốc tịch . Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân . Số giấy tờ pháp lý của cá nhân . Ngày cấp . . .Nơi cấp . Địa chỉ thường trú . Địa chỉ liên lạc . TRƯỞNG PHÒNG Ký ghi họ tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.