Mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ (Mẫu 2)

Mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ là mẫu giấy được sử dụng trong đó có ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện việc nhận bằng tốt nghiệp trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN Kính gửi Ban Giám hiệu Trường. Phòng Đào tạo . Tên tôi là . Ngày sinh .Giới tính CMND số . Ngày cấp . . . Nơi cấp . Quê quán . Hộ khẩu thường trú . Hiện nay đang công tác tại . Nguyên là sinh viên ngành . khóa . Vì lý do . . nên không đến nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Nay tôi uỷ quyền lại cho anh chị em bố mẹ . đến tại Trường Đại thay bằng tốt nghiệp đại học giúp tôi. Họ tên người được uỷ quyền . Ngày sinh .Giới tính CMND số . Ngày cấp . . . Nơi cấp . Quê quán . Hộ khẩu thường trú . Hiện nay đang công tác tại . Tôi xin chịu hoàn toàn trách trước pháp luật về nội dung uỷ quyền trên. Kính mong Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN NGƯỜI UỶ QUYỀN Ký ghi rõ họ tên Ký ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.