Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự ức chế tăng sinh tế bào và cảm ứng apoptosis trên tế bào ung thư của cao chiết cây sâm đá (Curcuma singularis)

Luận văn Thạc sĩ Sinh học "Nghiên cứu sự ức chế tăng sinh tế bào và cảm ứng apoptosis trên tế bào ung thư của cao chiết cây sâm đá (Curcuma singularis)" trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá hoạt tính ức chế tăng sinh tế bào in vitro của cao chiết hay cao phân đoạn từ cây sâm Đá trên một số dòng tế bào ung thư; Đánh giá hoạt tính cảm ứng apoptosis tế bào ung thư in vitro của cao chiết hay cao phân đoạn từ cây sâm Đá. | ĐẶNG THỊ MINH THƯ BỘ GIÁO DỤC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SINH HỌC THỰC NGHIỆ M Đặng Thị Minh Thư NGHIÊN CỨU SỰ ỨC CHẾ TĂNG SINH TẾ BÀO VÀ CẢM ỨNG APOPTOSIS TRÊN TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CAO CHIẾT CÂY SÂM ĐÁ CURCUMA SINGULARIS LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THỰC NGHIỆM NĂM 2021 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Đặng Thị Minh Thư NGHIÊN CỨU SỰ ỨC CHẾ TĂNG SINH TẾ BÀO VÀ CẢM ỨNG APOPTOSIS TRÊN TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CAO CHIẾT CÂY SÂM ĐÁ CURCUMA SINGULARIS Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm Mã số 8420114 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THỰC NGHIỆM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Hướng dẫn 1 TS. Đoàn Chính Chung Hướng dẫn 2 PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo TP. HỒ CHÍ MINH - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Nghiên cứu sự ức chế tăng sinh tế bào và cảm ứng apoptosis trên tế bào ung thư của cao chiết cây Sâm đá Curcuma singularis là công trình nghiên cứu của tôi dựa trên những tài liệu số liệu do chính tôi tự tìm hiểu và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy TS. Đoàn Chính Chung và cô PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo. Chính vì vậy các kết quả nghiên cứu đảm bảo trung thực và khách quan nhất. Đồng thời kết quả này chưa từng xuất hiện trong bất cứ một nghiên cứu nào. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực nếu sai tôi hoàn chịu trách nhiệm. Chí Minh ngày tháng 5 năm 2021 Học viên cao học Đặng Thị Minh Thư LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trong Học viện Khoa học và Công nghệ đã tận tình chỉ dạy và trang bị cho tác giả những kiến thức cần thiết trong suốt thời gian vừa qua để luận văn này hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy TS. Đoàn Chính Chung và cô PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo người đã hướng dẫn dẫn dắt trực tiếp và là cố vấn cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Thầy cũng là người đã cho tôi rất nhiều bài học về cả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    89    1    18-06-2024
171    258    4    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.