Luận văn Thạc sĩ Sinh học thí nghiệm: Nghiên cứu hoạt tính kháng vi khuẩn Xanthomonas sp. gây bệnh bạc lá trên lúa của vật liệu nano Cu2O-Cu/Alginate

Luận văn Thạc sĩ Sinh học thí nghiệm "Nghiên cứu hoạt tính kháng vi khuẩn Xanthomonas sp. gây bệnh bạc lá trên lúa của vật liệu nano Cu2O-Cu/Alginate" trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh bạc lá trên cây lúa của vật liệu nano Cu2O-Cu/alginate và so sánh với thuốc bảo vệ thực vật thương mại Xantocin 40WP với mục tiêu định hướng sử dụng vật liệu như một chất kiểm soát bệnh bạc lá trên cây lúa, thay thế các loại thuốc bảo vệ thực vật truyền thống giúp phát triển nền nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững. | BỘ GIÁO DỤC VIỆN HÀN LÂM VÀ ĐÀO TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẦN PHƯỚC THỌ TRẦN PHƯỚC THỌ SINH HỌC THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN XANTHOMONAS SP. GÂY BỆNH BẠC LÁ TRÊN LÚA CỦA VẬT LIỆU NANO Cu2O-Cu ALGINATE LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THỰC NGHIỆM 2021 Thành phố Hồ Chí Minh 2021 BỘ GIÁO DỤC VIỆN HÀN LÂM VÀ ĐÀO TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẦN PHƯỚC THỌ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN XANTHOMONAS SP. GÂY BỆNH BẠC LÁ TRÊN LÚA CỦA VẬT LIỆU NANO Cu2O-Cu ALGINATE Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm Mã số 8 42 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. BÙI ĐÌNH THẠCH Thành phố Hồ Chí Minh 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Nghiên cứu hoạt tính kháng vi khuẩn Xanthomonas sp. gây bệnh bạc lá trên lúa của vật liệu nano Cu2O- Cu alginate là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Bùi Đình Thạch. Các số liệu kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực khách quan và chưa được công bố ở các đề tài cùng cấp hoặc các công trình khoa học tương tự. Nếu có gì sai xót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tác giả luận văn Trần Phước Thọ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn này ngoài sự cố gắng của bản thân tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Bùi Đình Thạch thầy đã định hướng nghiên cứu hướng dẫn và giúp đỡ tận tình để tôi hoàn thành luận văn này. TS. Bùi Duy Du và NCS. Lê Nghiêm Anh Tuấn người đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện thí nghiệm và hoàn thiện nội dung của luận văn. Các Thầy Cô giáo và cán bộ phòng Đào tạo sau đại học của Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ. Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Viện Sinh học Nhiệt đới đã cung cấp cơ sở hạ tầng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    337    2    18-05-2024
18    91    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.