Nghiên cứu sử dụng Dimethyl Ether cho động cơ diesel bằng phần mềm mô phỏng AVL BOOST

Bài viết này trình bày kết quả tính toán tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải động cơ diesel D243 khi sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME) bằng phần mềm AVL BOOST. Nhiên liệu DME được mô phỏng phun trực tiếp vào trong xylanh động cơ tương tự như diesel. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN 978-604-82-3869-8 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DIMETHYL ETHER CHO ĐỘNG CƠ DIESEL BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG AVL BOOST Nguyễn Tường Vi1 Phạm Văn Huy2 1 Khoa Cơ khí Trường Đại học Thủy lợi email Nguyentuongvi1978@ 2 Khoa Công nghệ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 1. TÓM TẮT động cơ với lượng phun đảm bảo công suất động cơ sử dụng DME tương đương động cơ Bài báo này trình bày kết quả tính toán tính nguyên bản. Đặc tính nhiên liệu DME và năng kinh tế kỹ thuật và phát thải động cơ thông số kỹ thuật động cơ D243 được trình diesel D243 khi sử dụng nhiên liệu Dimethyl bày như trong bảng 1 2. Ether DME bằng phần mềm AVL BOOST. Nhiên liệu DME được mô phỏng phun trực Bảng 1. Đặc tính nhiên liệu DME tiếp vào trong xylanh động cơ tương tự như Đặc tính DME Diesel diesel. Công suất động cơ suất tiêu hao nhiên Khối lượng phân tử liệu và các thành phần phát thải ở các tốc độ g mol 46 170 khác nhau được tính toán trong các trường hợp Khối lượng riêng ở thay đổi lượng DME để đảm bảo công suất 667 831 trạng thái lỏng kg m3 động cơ không đổi so với khi sử dụng diesel. Trị số Cetan gt 55 40-50 2. GIỚI THIỆU CHUNG Hàm lượng hydrô 13 14 Hàm lượng ôxy 34 8 0 Để giảm ô nhiễm môi trường có thể áp Hàm lượng cácbon 52 2 86 dùng nhiên thay thế LPG CNG cồn dầu Nhiệt độ tự cháy 0K 508 523 thực vật biodiesel hyđrô DME. 1 . Trong số đó DME được coi là nhiên liệu có Tỷ lệ cácbon hydrô 0 337 0 516 nhiều tiềm năng trong tương lai 2 3 . DME Nhiệt trị thấp MJ kg 27 6 42 5 được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu Tỷ lệ không khí 9 0 14 6 khác nhau như sinh khối than đá khí thiên nhiên liệu lý thuyết nhiên. DME không độc không ăn mòn và Nhiệt độ sôi ở 1 atm 248 1 450 643 không có chất gây ung thư. DME có trị số Độ nhớt động học ở Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN 978-604-82-3869-8 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU giảm trung bình 18 trên toàn giải tốc độ. Vì vậy phải cung cấp thêm một lượng DME đảm . Xây dựng mô hình bảo công suất tương tự .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    150    1    29-11-2023
20    60    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.