Giáo trình Đại số (Dành cho hệ đại học ngành Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin) - PGS.TS. Lê Bá Long

Giáo trình Đại số gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số; Không gian véc tơ; Ma trận; Hệ phương trình tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính; Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương; . Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - ĐẠI SỐ Dành cho hệ đại học ngành Điện tử Viễn thông và Công nghệ thông tin Biên soạn . Lê Bá Long LỜI NÓI ĐẦU Toán cao cấp A1 A2 A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1 A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến còn toán cao cấp A2 giới thiệu các cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Có khá nhiều sách giáo khoa và tài liệu tham khảo viết về các chủ đề này. Tuy nhiên xuất phát từ đặc thù ứng dụng toán học đối với ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin và nhu cầu có tài liệu phù hợp với chương trình đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nên chúng tôi đã biên soạn giáo trình này. Giáo trình được biên soạn theo chương trình qui định năm 2007 của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Nội dung của cuốn sách được tổng kết từ bài giảng của tác giả trong nhiều năm và có tham khảo các giáo trình của các trường đại học kỹ thuật khác. Chính vì thế giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập tài liệu tham khảo cho sinh viên của các trường các ngành đại học và cao đẳng kỹ thuật. Giáo trình gồm 7 chương Chương I Lô gích toán học lý thuyết tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số. Chương II Không gian véc tơ. Chương III Ma trận. Chương IV Định thức. Chương V Hệ phương trình tuyến tính Chương VI Ánh xạ tuyến tính. Chương VII Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương. Ngoài vai trò là công cụ cho các ngành khoa học khác toán học còn được xem là một ngành khoa học có phương pháp tư duy lập luận chính xác chặt chẽ. Vì vậy việc học toán cũng giúp ta rèn luyện phương pháp tư duy. Các phương pháp này đã được giảng dạy và cung cấp từng bước trong quá trình học tập ở phổ thông nhưng trong chương I các vấn đề này được hệ thống hoá lại. Nội dung của chương I được xem là cơ sở ngôn ngữ của toán học hiện đại. Một vài nội dung trong chương này đã được học ở phổ thông nhưng chỉ với mức độ đơn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.