Ứng dụng mô hình MIKE HYDRO tính toán cân bằng nước tỉnh Quảng Ninh

Bài viết Ứng dụng mô hình MIKE HYDRO tính toán cân bằng nước tỉnh Quảng Ninh trình bày kết quả ứng dụng mô hình MIKE HYDRO để đánh giá về tình trạng thừa thiếu nước trên khu vực tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề xuất ra các giải pháp cho phù hợp. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN 978-604-82-5957-0 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE HYDRO TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC TỈNH QUẢNG NINH Nguyễn Thị Thu Nga Trường Đại học Thủy lợi email ngatvct@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế trọng điểm giảm bớt diện tích nông nghiệp tập Trong những năm gần đây lĩnh vực khai trung khai thác phát triển du lịch dịch vụ 4 . thác sử dụng tài nguyên nước đang gặp nhiều thách thức. Các nguồn nước biến động nhiều do tác động của biến đổi khí hậu hệ thống công trình khai thác xuống cấp nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng về cả số lượng và chất lượng. Để đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt phát triển kinh tế phát triển đô thị bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai cần thiết phải có một đánh giá tổng thể toàn diện về cân bằng nước hiện trạng cũng như trong tương lai. Bài báo này trình bày kết quả ứng dụng mô hình MIKE HYDRO để đánh giá về tình trạng thừa thiếu nước trên khu vực tỉnh Quảng Ninh từ đó đề xuất ra các giải pháp cho phù hợp. Hình 1. Mạng lưới sông ngòi và phân vùng sử dụng nước 2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tỉnh Quảng Ninh nằm ở khu vực Đông Bắc - Bắc Bộ Hình 1 . Tài nguyên nước tỉnh Mô hình MIKE HYDRO là mô hình cân Quảng Ninh thuộc loại dồi dào lượng mưa bằng nước khá phổ biến cho phép mô phỏng trung bình nhiều năm khoảng 1800-2000mm động thái của hệ thống tài nguyên nước lượng nước mặt xấp xỉ 8 3 tỷ m3 năm và trữ tương ứng với các phương án khai thác sử lượng nước dưới đất ở mức 374 nghìn dụng nước cụ thể. Mô hình MIKE HYDRO m3 ngày đêm. Tuy nhiên tài nguyên nước mô tả hệ thống lưu vực sông dưới dạng nút phân bổ không đều theo không gian và thời và liên kết giữa các nút Hình 2 . Tùy theo gian 1 . Tổng nhu cầu sử dụng nước toàn mỗi loại nút có các phương trình hoặc lệnh tỉnh hiện năm 2020 khoảng 464 9 triệu m3 logic để mô tả hoạt động. Dưới đây minh họa trong đó phần lớn là dùng cho nông nghiệp một vài dạng công nghiệp và dịch vụ 2 . Toàn tỉnh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
504    49    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.