Bài giảng Xét nghiệm gen trong sàng lọc và chẩn đoán trước sinh: Giá trị lâm sàng và giới hạn - TS. Nguyễn Hoài Nghĩa

Bài giảng Xét nghiệm gen trong sàng lọc và chẩn đoán trước sinh: Giá trị lâm sàng và giới hạn do TS. Nguyễn Hoài Nghĩa biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Bất thường di truyền trong sinh sản; Siêu âm có thể phát hiện tất cả các bệnh đơn gen; Phát hiện người mang gen bệnh thể ẩn; . | XÉT NGHIỆM GEN TRONG SÀNG LỌC VÀ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH GIÁ TRỊ LÂM SÀNG VÀ GIỚI HẠN TS. Nguyễn Hoài Nghĩa Đại học Y Dược TpHCM Viện di truyền y học BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN SÀNG LỌC VÀ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH Nguyên nhân gây bất thường bẩm sinh M Verp. Genetic counseling and screening. Springer-Verlag 1993 Sàng lọc tiền không Siêu âm xâm lấn NIPT Sinh hóa siêu âm Đột biến Bất thường gen nhiễm sắc thể Khó khăn phần lớn thông tin lâm sàng từ siêu âm không đặc thù cho một nhóm bệnh Khảo sát nhiều gen cùng lúc CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢI TRÌNH TỰ protein A Gen A ATTGAATGGCATCCGAT T. . . . . . . . . . . . . . . . . GG TCGAAA. . . . . . . . . . . . . . protein B Gen B exon ATTGAATGGCATCCGAT TAGACGTTACCGTACGG Đến hiện nay TCGAAAATTGGATACGG 4 500 gen được biết AGTCCCGTAAAGGCCTA gây bệnh OMIM 3 tỉ nucleotide Exome chỉ chiếm 1 bộ CES clinical exome 20 000 gen gen nhưng chứa 85 sequencing G4500 WGS whole đột biến gây bệnh genome sequencing 20 000 gen WES whole exome sequencing GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI Giải trình tự Sanger Giải trình tự thế hệ mới Next-generation sequencing Massive parallel sequencing 1 đoạn DNA mỗi phản ứng Hàng triệu đoạn DNA mỗi phản ứng Chi phí 1Mb Chi phí 1Mb MiniSeq 50 triệu NextSeq 800 triệu DNA Gb DNA -120 Gb Thai 14 tuần nguy cơ do sàng lọc sinh hóa 1 315 Kết quả NIPT không phát hiện bất thường số lượng NST Thai 20 tuần 4 ngày siêu âm cho thấy ruột tăng sáng độ II dãn nhẹ bể thận trái mặt cắt vùng sọ profile dẹt chú ý các đột biến xương sụn Chọc ối Kết quả chẩn đoán từ dịch ối Kết quả CNVseq không phát hiện bất thường NST Kết quả giải trình tự 4 503 gen G4500 đột biến gen POGZ HC White-Sutton GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM GEN TỈ LỆ CHẨN ĐOÁN 100 Tỉ lệ chẩn đoán 50 G4500-trio 33 25 G4500 phát hiện đột biến điểm CNVseq phát hiện bất thường số lượng NST 0 SIÊU ÂM CÓ THỂ PHÁT HIỆN TẤT CẢ CÁC BỆNH ĐƠN GEN NIPT Siêu âm Sinh hóa siêu âm Đột biến Bất thường Phần lớn các nhiễm sắc gen bệnh đơn gen thể không phát hiện được bởi siêu âm GEN BỆNH THỂ ẨN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    139    4    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.