Chẩn đoán hiện tượng bong tách trong dầm bê tông cốt thép có gia cường tấm FRP sử dụng đáp ứng trở kháng

Bài viết Chẩn đoán hiện tượng bong tách trong dầm bê tông cốt thép có gia cường tấm FRP sử dụng đáp ứng trở kháng trình bày mô phỏng số được thực hiện để chẩn đoán hiện tượng bong tách trong dầm bê tông cốt thép (BTCT) có gia cường tấm FRP (Fiber Reinforced Polymer) sử dụng đáp ứng trở kháng. | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng ĐHXDHN 2022 16 2V 77 90 CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG BONG TÁCH TRONG DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ GIA CƯỜNG TẤM FRP SỬ DỤNG ĐÁP ỨNG TRỞ KHÁNG Trần Ngọc Huỳnha b c Trần Mạnh Hùnga b c Hà Minh Tuấnd Huỳnh Thanh Cảnhe f Lê Văn Phước Nhâna b Hồ Đức Duya b a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đại học Bách Khoa 268 Lý Thường Kiệt quận 10 TP. HCM Việt Nam b Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phường Linh Trung TP. Thủ Đức TP. HCM Việt Nam c CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Tòa nhà Pax Sky 123 Nguyễn Đình Chiểu TP. HCM Việt Nam d Khoa Xây dựng Đại học Công nghệ TP. HCM 475A Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh TP. HCM Việt Nam e Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân 03 Quang Trung TP. Đà Nẵng Việt Nam f Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân 03 Quang Trung TP. Đà Nẵng Việt Nam Nhận ngày 21 7 2021 Sửa xong 10 2 2022 Chấp nhận đăng 17 2 2022 Tóm tắt Trong bài báo này một mô phỏng số được thực hiện để chẩn đoán hiện tượng bong tách trong dầm bê tông cốt thép BTCT có gia cường tấm FRP Fiber Reinforced Polymer sử dụng đáp ứng trở kháng. Đầu tiên lý thuyết về đáp ứng trở kháng cơ-điện sử dụng cảm biến PZT Lead Zirconate Titanate chỉ số đánh giá và định vị hư hỏng RMSD Root Mean Square Deviation dựa vào sự thay đổi của đáp ứng trở kháng được giới thiệu. Tiếp đến một mô hình phần tử hữu hạn PTHH cho dầm BTCT có gia cường tấm FRP được mô phỏng bằng phần mềm ANSYS. Độ tin cậy của mô hình PTHH được kiểm chứng bằng việc so sánh với kết quả thực nghiệm. Các trường hợp hư hỏng bong tách giữa dầm BTCT và tấm FRP tương ứng với các cấp tải trọng tác dụng khác nhau được khảo sát. Sau cùng chỉ số đánh giá hư hỏng RMSD được tính toán nhằm cảnh báo sự xuất hiện của hiện tượng bong tách và xác định vị trí bong tách trong dầm. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy phương pháp trở kháng có độ chính xác cao trong việc chẩn đoán hiện tượng bong tách trong dầm BTCT có gia cường tấm FRP. Từ khoá dầm bê tông cốt thép FRP hiện tượng bong tách trở kháng chẩn đoán kết cấu. DEBONDING .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.