Mẫu Đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số: D01b-TS)

Mẫu Đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số: D01b-TS) bao gồm những nội dung sau: tên đơn vị, nội dung, lý do, hồ sơ gửi kèm. Để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo mẫu đơn tại đây. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Đơn vị . NAM Số . Độc lập Tự do Hạnh phúc Mẫu số D01b TS Ban hành kèm theo QĐ số 1111 QĐ . ngày . tháng . năm . BHXH Ngày 25 10 2011của BHXH Việt Nam ĐƠN XIN CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI Kính gửi Bảo hiểm xã hội. Tên đơn vị . Mã số quản lý . Địa chỉ . Nội dung Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội quận huyện .xác nhận cho tôi thời gian tôi tham gia bảo hiểm xã hội khi công tác khoảng thời gian từ. đến. Lý do . . Hồ sơ gửi kèm . . . . Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết theo quy định. Người làm đơn Ký và ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    4    1    07-07-2022
40    21    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.