Mẫu Đơn yêu cầu thanh toán lương đúng hạn

Mẫu Đơn yêu cầu thanh toán lương đúng hạn là văn bản của người lao động trong công ty yêu cầu công ty thực hiện việc thanh toán tiền lương theo thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động, gồm các nội dung về việc thanh toán lương và thông tin cá nhân. Mời bạn tham khảo chi tiết. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội ngày .tháng .năm . ĐƠN YÊU CẦU V v thanh toán lương đúng hạn Kính gửi Ban giám đốc Công ty cổ phần ABC Trưởng phòng tài vụ Công ty cổ phần ABC Căn cứ Bộ luật lao động 2012 Căn cứ Hợp đồng lao động số . ký ngày . . . Tôi tên là . Sinh năm . Giấy chứng minh dân dân số 00000000 cấp ngày tại Công an Thành phố Hà Nội Trú tại số nhà . đường phường . quận thành phố Hà Nội Số điện thoại liên hệ . Hiện đang là nhân viên Kinh doanh theo hợp đồng phòng Kinh Doanh của Công ty Tôi làm đơn này xin trình bày một sự việc như sau Điều . Hợp đồng lao động số . HĐLĐ kí giữa tôi và Công ty có quy định về thời hạn trả lương như sau tiền lương sẽ được trả vào ngày 28 dương lịch hàng tháng . Nếu công ty chậm trả lương cho nhân viên công ty sẽ có thông báo cụ thể cũng như ấn định ngày trả lương khác nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày trả lương theo quy định. Tuy nhiên đã quá hạn trả lương 10 ngày mà bên phía công ty không đưa ra bất kì thông báo nào về việc chậm trả lương. Việc chậm trả lương này gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của tôi. Dựa vào các căn cứ pháp lý sau Điều 96 Bộ Luật lao động 2012 quy định về nguyên tắc trả lương Người lao động được trả lương trực tiếp đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Do đó tôi kính đề nghị quý công ty phòng tài vụ của công ty xem xét thực hiện việc trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng lao động đã kí kết giữa tôi và Công ty. Trong trường hợp công ty chậm trả lương nhiều tháng người gửi đơn có thể đưa ra biện pháp xử lý nếu không được giải quyết Nếu trong 07 ngày kể từ khi nhận đơn này mà tôi không được giải quyết về việc trả lương đúng hạn thì tôi sẽ làm thủ tục khởi kiện ra Tòa án theo đúng quy định của pháp .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    4    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.