Mẫu Giấy đề nghị khám giám định

Mẫu Giấy đề nghị khám giám định là mẫu giấy được lập ra để xin giám định sức khỏe, khả năng lao động. Mẫu giấy này nêu rõ thông tin người giám định, nội dung xin giám định . Mời bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH Kính gửi . Tên tôi là .Sinh ngày . tháng . năm Chỗ ở hiện tại . Giấy CMND Thẻ căn cước Hộ chiếu số Ngày cấp .Nơi cấp . Số sổ BHXH Mã số BHXH . 1. Nghề công việc . 2. Điện thoại liên hệ . Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động Đề nghị giám định .3. Loại hình giám định .4 . Nội dung giám định .5 . Đang hưởng chế độ .6 . Xác nhận của UBND hoặc Công an cấp Người viết giấy đề nghị xã7 Ký ghi rõ họ tên _ 1 Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số b ảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội. 2 Ghi rõ hiện có đang làm việc trong môi trường có yếu tố gây bệnh nghề nghiệp được đề nghị khám hay không Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì không cần khai nội dung nghề công việc. 3 Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau lần đầu tái phát lại tổng hợp phúc quyết. 4 Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hưu trí tuất hưởng BHXH một lần hưởng chế độ thai sản 5 Ghi rõ bệnh tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị 6 Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưởng chế độ thì ghi chưa. 7 Chỉ áp dụng đối với trường hợp thân nhân của người lao động là người chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giám định.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    24    1    07-07-2022
886    9    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.