Mẫu Sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM )

Mẫu Sổ theo dõi hợp đồng lao động (Mẫu số 25/TP-TTTM)là văn bản ghi lại những thông tin về hợp đồng lao động của các trọng tài viên, nhân viên làm việc tại trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam . Để biết rõ hơn, mời bạn tham khảo tại đây. | Mẫu số 25 TP TTTM Ban hành kèm theo Thông tư số 12 TT BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tên Trung tâm trọng tài Tên Chi nhánh Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Tên Chi nhánh Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài . . . SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUYỂN SỐ Mở ngày tháng .năm . SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG STT Họ tên người làm việc tại Năm Giới tính Chức vụ tại Trung tâm Hợp đồng lao động Bảo hiểm xã hội Ghi chú Trung tâm trọng tài Chi sinh Nam Nữ trọng tài Chi nhánh Văn Đã ký Đã nộp Chưa nhánh Văn phòng đại phòng đại diện của Trung nộp ghi rõ số hợp đồng ghi rõ số diện của Trung tâm trọng tâm trọng tài Chi thời gian ký hợp đồng tiền ghi rõ lý tài Chi nhánh Văn phòng nhánh Văn phòng đại diện nộp tháng do đại diện của Tổ chức của Tổ chức trọng tài trọng tài nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tính từ ngày 1 tháng 1 năm .đến ngày 31 tháng 12 năm Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm . trong đó đã chấm dứt . đang thực hiện . Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm Tỉnh thành phố ngày tháng .năm . Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài Chi nhánh của Trung tâm trọng tài Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.