Mẫu Thông báo về việc tăng lương

Mẫu Thông báo về việc tăng lương là văn bản được lập ra để thông báo về việc tăng lương. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, nội dung tăng lương, số tiền được tăng, . Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây. | CÔNG TY . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số ngày . tháng . năm THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG Giám đốc điều hành Công ty . Căn cứ Quyết định số v v bổ nhiệm Giám đốc điều hành ngày Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số . Căn cứ quy chế lương của Công ty Căn cứ Hợp đồng lao động số . ngày Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông Bà đối với sự phát triển của Công ty Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS THÔNG BÁO Điều 1 Kể từ ngày tháng năm mức lương của Ông Bà sẽ là đồng Bằng chữ Điều 2 Các Ông Bà Phòng nhân sự Phòng Tài chính Kế toán và Ông Bà làm căn cứ thi hành. Nơi nhận CÔNG TY . Như điều 2 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lưu HS HC Ký tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.